Rezultatele evaluării dosarelor depuse pentru posturile de lector de limba română din Universitatea Aix-Marseille- Republica Franceză și Universitatea de Studii Străine din Beijing- Republica Populară Chineză

Universitatea pentru care aplică Numele şi prenumele candidatului Punctajul obţinut Rezultatul evaluării
Universitatea Aix-Marseille Bârlea Roxana Magdalena 66,25 puncte Admis
Faur Florica 56,25 puncte Admis
Spiță Doina 69 puncte Admis
Teletin Andreea 57 puncte Admis
Varga Cristina 61,25 puncte Admis
Universitatea de Studii Străine din Beijing Apachiței Petru 53,5 puncte Admis
Blazsani-Batto Iosefina 53,75 puncte Admis

Candidații declarați admiși se vor prezenta la proba de interviu, care va avea loc în data de 19.07.2017, ora 11.00, la sediul Institutului Limbii Române.