Rezultatele probei de interviu pentru postul de lector de limba română de la Universitatea Carolină din Praga- Cehia

Nr. crt. Numele și prenumele  candidatului Punctajul obţinut Rezultat
1. Mureșanu Marina 26,54 puncte Admis
2. Ungureanu Dan 28,27 puncte Admis