Rezultatele probei de interviu pentru postul de lector de limba română de la Universitatea Liberă din Bruxelles, Belgia

Nr. crt. Numele și prenumele  candidatului Punctajul obţinut Rezultat
1.   Toma Cristina-Alice 30 puncte Admis