Rezultatele probei de interviu pentru posturile de lector de limba română de la Universitatea din Tampere- Finlanda

Nr. crt. Numele și prenumele  candidatului Punctajul obţinut Rezultat
1.   Sărăcuț Cristina 28,48 puncte Admis