Rezultatul probei de interviu pentru postul de lector de limba română din Universitatea Autonomă din Barcelona, Regatul Spaniei

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul obţinut Rezultat
1. Alexandrescu Maria-Ioana 30 de puncte  

Admis