Rezultatul probei de interviu pentru postul de lector de limba română din Universitatea din Napoli, Republica Italiană

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul obţinut Rezultat
1. Dragomir Sanda- Camelia 30 de puncte Admis