Roxana Magdalena Bârlea

  • Lector de limba română la Universitatea Aix-Marseille, Republica Franceză
  • Conf. univ. dr. la Academia de Studii Economice din București