Suspendarea concursului pentru ocuparea postului temporar vacant de Inspector II, funcție de execuție contractuală, jumătate de normă ( 4 ore), în domeniul financiar-contabil

ANUNȚ

Ca urmare a Raportului nr. 1303 din 25.06.2018 întocmit de Comisia de verificare a prevederilor legale de organizare și desfășurare a concursului, constituită prin Decizia nr. 50 din 25.06.2018, conform art. 37-39 din Secțiunea a 5-a din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, Institutul Limbii Române anunță că, concursul publicat în Monitorul Oficial al României, partea a III-A, nr 558 din 13 iunie 2018 pentru ocuparea postului temporar vacant de Inspector II, funcție de execuție contractuală, jumătate de normă ( 4 ore), în domeniul financiar-contabil, concurs ce era programat inițial să de desfășoare în intervalul 26 iunie-12 iulie 2018,     NU VA MAI AVEA LOC.

Desfășurarea concursului se suspendă cu data publicării prezentului anunț.