Unități școlare vacante: SPANIA

ATENȚIE!

Având în vedere obligația legală a încadrării în bugetul anual alocat, în etapa C2 au putut fi, deocamdată, solicitate, respectiv repartizate exclusiv unitățile școlare în care exista continuitate la grupe din anul școlar 2021/2022.

În măsura în care alocările bugetare o vor permite ulterior, școlile/grupele vacante vor fi anunțate pentru o nouă etapă (C2) de repartizare prin continuitate, iar, ulterior, cele nesolicitate/nerepartizate pe baza continuității, vor fi publicate în vederea ocupării prin concurs.

Vor fi făcute publice, în acest caz, și noile calendare de activități (C2, respectiv etapele de selecție).