Daniel – Sorin Vintilă

  • Lector de limba română la Universitatea din Novi Sad, Republica Serbia
  • Conf. univ. dr. la Universitatea ”Tibiscus” din Timișoara