ANUNȚ IMPORTANT! Calendar L.C.C.R pentru anul școlar 2024 – 2025. Evaluare și repartizare pe baza continuității

                                                      Calendarul Cursului de Limbă, Cultură și Civilizație Românească (L.C.C.R.)

= evaluare și repartizare pe baza continuității – an școlar 2024/2025 =

Activitatea Data / perioada Documente necesare * Observații
Transmiterea dosarelor pentru evaluarea anuală

(electronic și prin poștă)

7 iunie 2024

(dată limită de transmitere / data poștei)

Fișa de (auto)evaluare descarcă

Rapoarte lunare de activitate*

Portofoliu

*Nu se retrimit, ci vor fi preluate din documentele trimise pe durata anului școlar

e-mail: office@ilr.ro

Institutul Limbii Române, București, Str. Caransebeș, nr. 1, sector 1, CP 012271

Transmiterea dosarelor pentru repartizarea prin continuitate

(electronic și prin poștă)

7 iunie 2024

(dată limită de transmitere / data poștei)

Curriculum Vitae descarcă

Certificat medical

Cazier judiciar

Cartea de rezidență/Permis de ședere (copie)

Certificat de competență lingvistică (min. B1)

e-mail: office@ilr.ro

Institutul Limbii Române, București, Str. Caransebeș, nr. 1, sector 1, CP 012271

Comunicarea rezultatelor evaluării 25 iunie 2024   Electronic, pe adresele de e-mail ale colaboratorilor
Depunerea contestațiilor la evaluare 26 iunie 2024

(până la ora 14.30)

  Electronic, pe adresele de corespondență L.C.C.R.
Soluționarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor finale 27 iunie 2024   Electronic, pe adresele de e-mail ale colaboratorilor
Afișarea ofertei educaționale 27 iunie 2024   www.ilr.ro
Trimiterea cererilor de repartizare pentru școlile din anul școlar precedent (C1) 27-28 iunie 2024 Cerere (C1) descarcă

 

Electronic, pe adresele de corespondență L.C.C.R.
Repartizarea și afișarea rezultatelor repartizării conform C1 3 iulie 2024   www.ilr.ro
Trimiterea cererilor de repartizare pentru unități școlare noi (C2) 4 iulie 2024 Cerere (C2) descarcă

 

Electronic, pe adresele de corespondență L.C.C.R.
Repartizarea și afișarea rezultatelor repartizării conform C2 8 iulie 2024   www.ilr.ro
Afișarea repartizării finale a colaboratorilor pe baza continuității 8 iulie 2024   www.ilr.ro

 

*În cazul unor modificări metodologice, care să implice un alt format al documentelor necesare, acestea vor fi publicate pe site cel târziu în luna mai 2024.