Anunțuri (despre noi)

ANUNȚ IMPORTANT! Examen de atestare a competențelor lingvistice de limbă română -12/13 mai 2022 –

Examenul de atestare a competențelor lingvistice de limbă română a candidaților înscriși în sesiunea mai 2022 va avea loc în datele de 12 și 13 mai 2022, începând cu ora 9.00, după următorul program, valabil în ambele zile:

09.00 – 09.45 – Proba de comprehesiune de lectură și competență gramaticală

10.00 – 11.00 – Proba de elaborare a unui text pe o temă dată

11.30 – 19.30 – Proba orală, conform programărilor.

Candidații se regăsesc în planificare după codul de candidat transmis fiecăruia, iar coordonatele accesului pe platformă vor parveni candidaților prin e-mail.Atenție!!!

Ora de începere a probelor este ora României! (GMT+2:00)

Orele de intrare în proba orală sunt orientative. Candidaților li se recomandă să își aștepte intrarea pe platformă cu aproximativ 15 minute înaintea intervalului programat.

Readucem în atenția dumneavoastră cerințele și procedurile aferente examinării:

Trebuie să aveți un computer dotat cu camera web și microfon, boxe/căști, o conexiune bună la internet și aplicația Zoom instalată.
Camera și microfonul vor rămâne deschise pe perioada întregului examen.
Pentru proba scrisă, candidații vor completa răspunsurile pe foi de hârtie, iar rezolvarea în acest mod a subiectelor va fi transmisă (poză sau scan) pe adresa de e-mail atestate@ilr.ro, în termen de maximum 5 minute de la încheierea probelor scrise. Fiecare candidat va primi confirmarea transmiterii e-mailului cu rezolvarea subiectelor.
Pentru probele de înțelegere a discursului oral și conversație se vor folosi camera, microfonul, boxele/căștile.

Responsabilitatea conexiunii la internet, atât pentru participarea la probe, cât și pentru transmiterea la timp a documentelor de examen solicitate revine exclusiv candidaților!

Intrarea pe platformă la examen cu întârziere, eventualele întreruperi ale prezenței la probe și/sau netrimiterea rezultatelor în timpul alocat fiecărei probe atrag/atrage cu sine anularea examenului și pierderea probelor.

ANUNȚ IMPORTANT! Calendar L.C.C.R pentru anul școlar 2022 – 2023. Concurs

Calendarul Proiectului Limbă, Cultură și Civilizație Românească (L.C.C.R.)
– selecția pe bază de concurs – an școlar 2022/2023 –

Activitatea Data / perioada Documente necesare Observații
Afișarea ofertei educaționale 27 iunie 2022 www.ilr.ro
Afișarea ofertei educaționale cu unitățile școlare vacante după etapa de repartizare prin continuitate 11 iulie 2022 www.ilr.ro
Transmiterea dosarelor de înscriere la concurs
(electronic și prin poștă)
11-20 iulie 2022 Conform O.M.E.N. 3823/2013
(Cap. III, Art. 14)
(descarcă)
Institutul Limbii Române, București, Str. Caransebeș, nr. 1, sector 1, CP 012271
(personal sau prin poștă)
Afișarea rezultatelor la evaluarea dosarelor 21 iulie 2022 www.ilr.ro
Depunerea contestațiilor la evaluarea dosarelor 21-22 iulie 2022
(până la ora 14.30)
Electronic, pe adresa de e-mail
office@ilr.ro
Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale la evaluarea dosarelor 25 iulie 2022 www.ilr.ro
Selecția prin concurs a candidaților promovați în urma evaluării dosarelor Conform calendarului afișat ulterior pe site, pentru fiecare țară Proba scrisă, interviul și repartizarea grupelor vor avea loc la sediile Ambasadelor României

 

ANUNȚ IMPORTANT! Calendar L.C.C.R pentru anul școlar 2022 – 2023. Evaluare și repartizare pe baza continuității

 

Calendarul Proiectului Limbă, Cultură și Civilizație Românească (L.C.C.R.)

= evaluare și repartizare pe baza continuității – an școlar 2022/2023 =

Activitatea Data / perioada Documente necesare Observații
Transmiterea dosarelor pentru evaluarea anuală
(electronic și prin poștă)
10 iunie 2022
(dată limită de transmitere / data poștei)
Fișa de (auto)evaluare (X)
Fisa evaluare directori
Raport dezvoltare profesională
Raport activități extracurs
Rapoarte lunare de activitate*
Portofoliu
*Nu se retrimit, ci vor fi preluate din documentele trimise pe durata anului școlar
e-mail: office@ilr.ro
Institutul Limbii Române, București, Str. Caransebeș, nr. 1, sector 1, CP 012271
Transmiterea dosarelor pentru repartizarea prin continuitate
(electronic și prin poștă)
10 iunie 2022
(dată limită de transmitere / data poștei)
Curriculum Vitae (XXX)
Certificat medical
Cazier judiciar
Cartea de rezidență/ Permis de ședere (copie)
Certificat de competență lingvistică (min. B1)
e-mail: office@ilr.ro
Institutul Limbii Române, București, Str. Caransebeș, nr. 1, sector 1, CP 012271
Comunicarea rezultatelor evaluării 23 iunie 2022   Electronic, pe adresele de e-mail ale colaboratorilor
Depunerea contestațiilor la evaluare 24 iunie 2022
(până la ora 14.30)
  Electronic, pe adresele de corespondență L.C.C.R.
Soluționarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor finale 27 iunie 2022   Electronic, pe adresele de e-mail ale colaboratorilor
Afișarea ofertei educaționale 27 iunie 2022   www.ilr.ro
Trimiterea cererilor de repartizare pentru școlile din anul școlar precedent (C1) 28-29 iunie 2022 Cerere (C1) Electronic, pe adresele de corespondență L.C.C.R.
Repartizarea și afișarea rezultatelor repartizării conform C1 4 iulie 2022 www.ilr.ro
Trimiterea cererilor de repartizare pentru unități școlare noi (C2) 5 iulie 2022 Cerere (C2) Electronic, pe adresele de corespondență L.C.C.R.
Repartizarea și afișarea rezultatelor repartizării conform C2 6 iulie 2022   www.ilr.ro
Afișarea repartizării finale a colaboratorilor pe baza continuității 7 iulie 2022   www.ilr.ro

Examen de atestare a competențelor lingvistice de limbă română -18 martie 2022 –

Planificarea probelor

09.30 – 10.15 – Comprehesiune  de lectură și competență gramaticală
10.30 – 11.30  – Elaborarea unui text pe o temă dată
12.00 – 18.00 – Proba orală

Nr. crt Cod candidat Nivel Planificare

proba oral[

1.       96 A2 12.00-12.30
2.       110 B1
3.       115 B1 12.30-13.00
4.       124 B1
5.       78 B1 13.00-13.30
6.       119 B1
7.       76 B2 13.30-14.00
8.       116 B2
9.       93 B2 14.00-14.30
10.    99 B2
11.    109 B2 14.30-15.00
12.    80 C1
13.    94 C1 15.00-15.30
14.    117 C1
15.    118 C2 15.30-16.00
16.    111 C2
17.    98 C2 16.00-16.30
18.    77 C2
19.    113 C2 16.30-17.00
20.    92 C2
21.    114 C2 17.00-17.30
22.    97 C2
23.    112 C2 17.30-18.00
24.    108 C2

Anunț important!! Examenul de atestare a competențelor lingvistice de limbă română a candidaților înscriși în sesiunea 16-18 martie 2022 va avea loc în data de 18 martie 2022.

Examenul de atestare a competențelor lingvistice de limbă română a candidaților înscriși în sesiunea 16-18 martie 2022 va avea loc în data de 18 martie 2022.

Programările probelor scrise și orale vor fi comunicate participanților în cursul zilei de 15 martie 2022.

Readucem în atenția dumneavoastră cerințele și procedurile aferente examinării on-line:

 1. Trebuie să aveți un computer dotat cu camera web și microfon, boxe/căști, o conexiune bună la internet și aplicația audio-video Zoom instalată.
 2. Pentru conectarea la examen pe aplicația Zoom, veți primi datele de logare prin e-mail în cursul zilei de 17 martie 2022.
 3. Camera și microfonul vor rămâne deschise pe perioada întregului examen.
 4. Pentru proba scrisă, candidații vor completa răspunsurile pe foi de hârtie, iar rezolvarea în acest mod a subiectelor va fi transmisă (poză sau scan) pe adresa de e-mail atestate@ilr.ro, în termen de maximum 5 minute de la încheierea probelor scrise. Fiecare candidat va primi confirmarea transmiterii e-mailului cu rezolvarea subiectelor.
 5. Pentru probele de înțelegere a discursului oral și conversație se vor folosi camera, microfonul, boxele/căștile.
 6. Netrimiterea rezultatelor în timpul alocat fiecărei probe atrage cu sine anularea examenului și pierderea probelor.

Anunț! Sesiuni de atestare a competențelor de limbă română – examene on-line = martie și mai 2022 =

 

 • Perioadele de înscriere: 25 februarie – 14 martie 2022

                                                     19 aprilie – 9 mai 2022

 • Documente necesare înscrierii:
 1. Cerere completată: descarcă cerere

ATENȚIE! Vă rugăm să bifați căsuțele corespunzătoare nivelului de cunoaștere a limbii române pentru care solicitați atestare. Nivelurile sunt conforme cu Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi al Coniliului Europei. Atragem atenția că examinarea se va desfășura exclusiv pentru nivelul solicitat. 

 1. Declarație GDPR: descarcă
 2. Date personale: descarcă
 3. Dovada plății taxei (250 RON, care se va depune în contul RO94 RZBR 0000 0600 1830 4153, Banca: RAIFFEISEN BANK, Agenția Chibrit, Bucureşti, România, SWIFT: RZBRROBU, beneficiar Institututul Limbii Române, CUI 11961471).

ATENȚIE! Neprezentarea la examen nu permite returnarea taxei.

 1. Copie scanată a actului de identitate.

Documentele se vor transmite pe adresa de e-mail atestate@ilr.ro.

 • Datele desfășurării: 16-18 martie 2022

                                              11-13 mai 2022

 • Orarul probelor (comprehensiune de lectură și competență gramaticală, elaborarea unui text pe o temă dată și înțelegere și exprimare orală) va fi publicat pe site, secțiunea atestate/sesiuni atestare.
 • Rezultatele examinării vor fi publicate pe site, secțiunea atestate/sesiuni atestare și communicate prin e-mail candidaților.
 • Eliberarea certificatelor se va face la sediul Institutului Limbii Române, direct candidaților admiși sau persoanelor împuternicite de aceștia prin procură notarială specială. Institutul Limbii Române va transmite, la cerere, certificatele în format electronic, la adresele electronice ale candidaților admiși.

Înscrierea la sesiunea de examinare a competențelor de limbă română constituie acordul privind condițiile de participare, inclusiv înregistrarea, prelucrarea și arhivarea probelor și a datelor transmise folosind platformele informatice sau orice alte mijloace de comunicare.

Pentru orice informații suplimentare privind procesul de atestare a competețelor de limbă română, vă rugăm să utilizați adresa de e-mail atestate@ilr.ro sau numărul de telefon: +40 749 216 717.