Anunțuri (despre noi)

ANUNȚ IMPORTANT! Calendar Concurs L.C.C.R U.K. pentru anul școlar 2023 – 2024.

Activitatea Data / perioada Documente necesare Observații
Transmiterea dosarelor de înscriere la concurs
(electronic și prin poștă)
1 aprilie – 11 aprilie 2024 a)lista semnată a documentelor cuprinse în dosar;

b)cererea de înscriere completată și semnată (descarcă);

c)copii de pe cartea de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, pașaport;

d)curriculum vitae în format european;

e)copii de pe cartea de rezidență sau permisul de ședere în țara pentru care aplică candidatul, din care să rezulte valabilitatea rezidenței/șederii până la sfârșitul anului școlar pentru care aplică;

f)copii legalizate după următoarele acte de studii: diploma de bacalaureat, diploma de absolvire, diploma de licență, diploma de masterat, foaia matricolă pentru studiile universitare;

g)copie legalizată după modulul psihopedagogie, dacă este cazul;

h)copie după un act doveditor privind vechimea în învățământ (dacă este cazul);

i)copie după atestatul de grad didactic (dacă este cazul);

j)certificat medical cu mențiunea „apt de muncă”, în original;

k)certificat de cunoaștere a limbii țării unde predă, pentru minim nivelul B1 sau echivalent, în copie.

Dosarele în format letric se trimit la adresa Str. Caransebeș, nr. 1, sector 1, CP 012271, București,
(personal sau prin poștă)
Dosarele în format electronic se trimit la adresa de e-mail
office@ilr.ro
Afișarea rezultatelor la evaluarea dosarelor 12 aprilie 2024 www.ilr.ro
Depunerea contestațiilor la evaluarea dosarelor 15 aprilie 2024
(până la ora 16.00)
Electronic, pe adresa de e-mail
office@ilr.ro
Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale la evaluarea dosarelor 15 aprilie 2024 www.ilr.ro
Selecția prin concurs a candidaților promovați în urma evaluării dosarelor Conform calendarului anunțat Proba scrisă, interviul și repartizarea grupelor vor avea loc la sediul Ambasadei României

 

Programări sesiunea de examinare a cunoștințelor de limbă română 27 martie 2024

Anunț important!!

 

Examenul de atestare a competențelor lingvistice de limbă română a candidaților înscriși în sesiunea 25 – 27 martie 2024 va avea loc în data de 27 martie 2024, începând cu ora 9.30 (ora României, GMT+2:00)!

Programările probelor scrise și orale le găsiți aici

Readucem în atenția dumneavoastră cerințele și procedurile aferente examinării on-line:

  1. Trebuie să aveți un computer dotat cu camera web și microfon, boxe/căști, o conexiune bună la internet și aplicația audio-video Zoom instalată.
  2. Pentru conectarea la examen pe aplicația Zoom, utilizați coordonatele care se vor transmite pe e-mail în ziua anterioară examinării.
  1. Camera și microfonul vor rămâne deschise pe perioada întregului examen.
  2. Candidații se vor asigura, înaintea începerii probelor, că setările aplicației Zoom și ale calculatorului permit trimiterea și primirea de documente în căsuța de “chat”.
  3. Pe durata probelor scrise este interzisă utilizarea căștilor.
  4. Pentru probele de înțelegere a discursului oral și conversație se vor folosi camera, microfonul, boxele/căștile.
  5. Pentru proba scrisă, candidații vor completa răspunsurile pe hârtie, cu scris de mână, iar rezolvarea în acest mod a subiectelor va fi transmisă (poză sau scan) pe adresa de e-mail atestate@ilr.ro, în termen de maximum 5 minute de la încheierea probelor scrise. Fiecare candidat va aștepta confirmarea primirii de către comisie a e-mailului cu rezolvarea subiectelor.
  6. Netrimiterea rezultatelor în timpul alocat fiecărei probe atrage cu sine anularea examenului și pierderea probelor.
  7. Orele de intrare în proba orală sunt orientative. Candidaților li se recomandă să își aștepte intrarea pe platformă cu aproximativ 15 minute înaintea intervalului orar în care sunt programați.

 

ATENȚIE!

Responsabilitatea conexiunii la internet, atât pentru participarea la probe, cât și    pentru transmiterea la timp a documentelor de examen solicitate revine exclusiv candidaților!

Intrarea pe platformă la examen cu întârziere, eventualele întreruperi ale prezenței la probe și/sau netrimiterea rezultatelor în timpul alocat fiecărei probe atrag/atrage cu sine anularea examenului și pierderea probelor.

 

ANUNȚ IMPORTANT! Calendar Concurs L.C.C.R pentru anul școlar 2024 – 2025.

 

Calendarul Cursului de Limbă, Cultură și Civilizație Românească (L.C.C.R.)
– selecția pe bază de concurs – an școlar 2024/2025 –

 

Activitatea Data / perioada Documente necesare Observații
Afișarea ofertei educaționale 27 iunie 2024   www.ilr.ro
Afișarea ofertei educaționale cu unitățile școlare vacante după etapa de repartizare prin continuitate 10 iulie 2024   www.ilr.ro
Transmiterea dosarelor de înscriere la concurs
(electronic și prin poștă)
11-25 iulie 2024 Conform O.M.E.N. 3823/2013
(Cap. III, Art. 14)
(descarcă)
Institutul Limbii Române, București, Str. Caransebeș, nr. 1, sector 1, CP 012271
(personal sau prin poștă)

Electronic, pe adresa de e-mail office@ilr.ro

Afișarea rezultatelor la evaluarea dosarelor 23 iulie 2024   www.ilr.ro
Depunerea contestațiilor la evaluarea dosarelor 24 iulie 2024
(până la ora 16.00)
  Electronic, pe adresa de e-mail
office@ilr.ro
Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale la evaluarea dosarelor 25 iulie 2024   www.ilr.ro
Selecția prin concurs a candidaților promovați în urma evaluării dosarelor Conform calendarului afișat ulterior pe site, pentru fiecare țară   Proba scrisă, interviul și repartizarea grupelor vor avea loc la sediile Ambasadelor României

 

* În cazul unor modificări metodologice, care să implice un alt format și/sau alte documente necesare, acestea vor fi publicate pe site cel târziu în luna mai 2024.

ANUNȚ IMPORTANT! Calendar L.C.C.R pentru anul școlar 2024 – 2025. Evaluare și repartizare pe baza continuității

                                                      Calendarul Cursului de Limbă, Cultură și Civilizație Românească (L.C.C.R.)

= evaluare și repartizare pe baza continuității – an școlar 2024/2025 =

Activitatea Data / perioada Documente necesare * Observații
Transmiterea dosarelor pentru evaluarea anuală

(electronic și prin poștă)

7 iunie 2024

(dată limită de transmitere / data poștei)

Fișa de (auto)evaluare descarcă

Rapoarte lunare de activitate*

Portofoliu

*Nu se retrimit, ci vor fi preluate din documentele trimise pe durata anului școlar

e-mail: office@ilr.ro

Institutul Limbii Române, București, Str. Caransebeș, nr. 1, sector 1, CP 012271

Transmiterea dosarelor pentru repartizarea prin continuitate

(electronic și prin poștă)

7 iunie 2024

(dată limită de transmitere / data poștei)

Curriculum Vitae descarcă

Certificat medical

Cazier judiciar

Cartea de rezidență/Permis de ședere (copie)

Certificat de competență lingvistică (min. B1)

e-mail: office@ilr.ro

Institutul Limbii Române, București, Str. Caransebeș, nr. 1, sector 1, CP 012271

Comunicarea rezultatelor evaluării 25 iunie 2024   Electronic, pe adresele de e-mail ale colaboratorilor
Depunerea contestațiilor la evaluare 26 iunie 2024

(până la ora 14.30)

  Electronic, pe adresele de corespondență L.C.C.R.
Soluționarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor finale 27 iunie 2024   Electronic, pe adresele de e-mail ale colaboratorilor
Afișarea ofertei educaționale 27 iunie 2024   www.ilr.ro
Trimiterea cererilor de repartizare pentru școlile din anul școlar precedent (C1) 27-28 iunie 2024 Cerere (C1) descarcă

 

Electronic, pe adresele de corespondență L.C.C.R.
Repartizarea și afișarea rezultatelor repartizării conform C1 3 iulie 2024   www.ilr.ro
Trimiterea cererilor de repartizare pentru unități școlare noi (C2) 4 iulie 2024 Cerere (C2) descarcă

 

Electronic, pe adresele de corespondență L.C.C.R.
Repartizarea și afișarea rezultatelor repartizării conform C2 8 iulie 2024   www.ilr.ro
Afișarea repartizării finale a colaboratorilor pe baza continuității 8 iulie 2024   www.ilr.ro

 

*În cazul unor modificări metodologice, care să implice un alt format al documentelor necesare, acestea vor fi publicate pe site cel târziu în luna mai 2024.