Anunțuri

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL LCCR DIN SPANIA

Probele de concurs din zilele de 11 și 12 septembrie 2018 se vor desfășura la sediul Ambasadei României la Madrid,  Avenida de Alfonso XIII nr. 157, Madrid 2801, la ora 9:00.

Eventualele contestații la proba scrisă se depun în termenul legal, la sediul Ambasadei României la Madrid.

Candidații declarați admiși în urma probei scrise se vor prezenta la proba de interviu cu un proiect didactic, conform art. 19, alin, lit. b) din Metodologia proiectului LCCR aprobată prin OMEN nr. 3823/2013.

Candidații declarați admiși în urma concursului se vor prezenta la ședința tehnică ce va avea loc joi, 13 septembrie 2018, ora 9:00 la sediul Ambasadei României la Madrid.