Anunțuri

ANUNȚ – ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR DIN BELGIA

ANUNȚ
ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR DIN BELGIA

PROBELE DE CONCURS DIN ZILELE DE 8 ȘI 9 SEPTEMBRIE 2017 SE SUSȚIN LA ORA 9.30, LA SEDIUL AMBASADEI ROMÂNIEI LA BRUXELLES DIN RUE GABRIELLE  nr.105, 1180 BRUXELLES
EVENTUALELE CONTESTAȚII LA PROBA SCRISĂ SE DEPUN, ÎN TERMENUL LEGAL, LA SEDIUL AMBASADEI.
SEDINȚA TEHNICĂ VA AVEA LOC SÂMBĂTĂ, 9 SEPTEMBRIE A.C., ORA 10.30, LA SEDIUL AMBASADEI

ANUNȚ ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR DIN IRLANDA

ANUNȚ
ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR DIN MAREA BRITANIE
PROBELE DE CONCURS DIN ZILELE DE 25 ȘI 26 AUGUST 2017 SE SUSȚIN LA ORA 10.00, LA SEDIUL IAMBASADEI ROMÂNIEI LA DUBLIN DIN 26 WATERLOO ROAD, BALLSBRIDGE, DUBLIN.
EVENTUALELE CONTESTAȚII LA PROBA SCRISĂ SE DEPUN, ÎN TERMENUL LEGAL, LA SEDIUL AMBASADEI.