Anunțuri

ANUNȚ IMPORTANT! Calendar Concurs L.C.C.R U.K. pentru anul școlar 2023 – 2024.

 

Activitatea Data / perioada Documente necesare Observații
Afișarea ofertei educaționale 17 octombrie 2023 www.ilr.ro
Transmiterea dosarelor de înscriere la concurs
(electronic și prin poștă)
 18 – 31 octombrie 2023 a)lista semnată a documentelor cuprinse în dosar;

b)cererea de înscriere completată și semnată (descarcă);

c)copii de pe cartea de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, pașaport;

d)curriculum vitae în format european;

e)copii de pe cartea de rezidență sau permisul de ședere în țara pentru care aplică candidatul, din care să rezulte valabilitatea rezidenței/șederii până la sfârșitul anului școlar pentru care aplică;

f)copii legalizate după următoarele acte de studii: diploma de bacalaureat, diploma de absolvire, diploma de licență, diploma de masterat, foaia matricolă pentru studiile universitare;

g)copie legalizată după modulul psihopedagogie, dacă este cazul;

h)copie după un act doveditor privind vechimea în învățământ (dacă este cazul);

i)copie după atestatul de grad didactic (dacă este cazul);

j)certificat medical cu mențiunea „apt de muncă”, în original;

k)certificat de cunoaștere a limbii țării unde predă, pentru minim nivelul B1 sau echivalent, în copie.

Atât în format fizic pe adresa Institutului Limbii Române, București, str. Caransebeș, nr. 1, sector 1, CP 012271, cât și în format electronic, pe adresa de e-mail: office@ilr.ro
Afișarea rezultatelor la evaluarea dosarelor  2 noiembrie 2023 www.ilr.ro
Depunerea contestațiilor la evaluarea dosarelor 3 noiembrie 2023
(până la 12.00, ora României)
Electronic, pe adresa de e-mail
office@ilr.ro
Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale la evaluarea dosarelor 6 noiembrie 2023 www.ilr.ro
Selecția prin concurs a candidaților promovați în urma evaluării dosarelor Conform calendarului afișat ulterior pe site Proba scrisă, interviul și repartizarea grupelor vor avea loc la sediul Ambasadei României la Londra