Concurs LCCR

Proiectul LCCR: Oferta educațională pentru anul școlar 2019 – 2020 – unități școlare pentru care se organizează concurs.

Notă:

  • Unitățile de învățământ cuprinse în oferta școlară sunt cele rămase neocupate, dupa repartizarea prin ontinuitate.
  • Tematica și bibliografia pentru concursul de ocupare a unităților școlare/ grupelor rămase vacante se vor afișa pe site până la data anunțării rezultatelor la evaluarea dosarelor.

Calendarul de concurs

Selecția și repartizarea altor persoane în vederea ocupării grupelor rămase vacante  –Belgia, Italia,  Irlanda, Marea Britanie, Portugalia, Spania

Activitatea Data – perioada Loc de desfășurare
Afișarea ofertei educaționale pentru anul școlar 2019-2020 28.06.2019 www.ilr.ro
Afișarea ofertei educaționale cu unitățile școlare rămase libere după repartizarea prin continuitate 09.07.2019 www.ilr.ro
Depunerea dosarelor de concurs 09 – 12.07.2019 Dosarele se depun personal sau se trimit prin poștă la Institutul Limbii Române, București, str. Caransebeș nr.1, sector 1, cod poștal 012271.
Afișarea rezultatelor evaluării dosarelor 23.07.2019 www.ilr.ro
Depunere contestații 24.07.2019 Contestațiile se depun în scris, pe mail-ul office@ilr.ro sau prin fax, la nr. 0213110632.
Comunicarea rezultatelor în urma contestațiilor și afișarea rezultatelor finale 25.07.2019 www.ilr.ro
Selecția prin concurs a candidaților declarați admiși în urma evaluării dosarelor Conform calendarului care va fi afișat ulterior, pentru fiecare țară în parte www.ilr.ro

Notă:

Toate unitățile țcolare din Portugalia au fost ocupate în urma etapei de repartizare prin continuitate.

LCCR: ANUNȚURI IMPORTANTE!

  1. În urma repartizării conform cererilor C2, s-au produs următoarele erori materiale:

1.1. Poziția nr. 60 Lazio (2 grupe) a apărut ca repartizată în totalitate doamnei Toma Nina.

Având în vedere că, în urma C1 și C2, doamna Toma Nina mai putea prelua doar 1 grupă, cealaltă grupă de la unitatea școlară menționată îi revine, în urma aplicării criteriilor de departajare, doamnei Jinaru Mihaela.

1.2. Din aceleași motive, se vacantează poziția nr. 5, Lazio.

1.3. Poziția nr. 63 Lazio (2 grupe) a apărut ca repartizată în totalitate doamnei Ludușan Ileana.

Având în vedere că, în urma C1 și C2, doamna Ludușan Ileana mai putea prelua doar 1 grupă, cealaltă grupă de la unitatea școlară menționată îi revine, în urma aplicării criteriilor de departajare, doamnei Popa Valentina.

! Modificarea în ofertă a unităților școlare/numărului de grupe nu mai este posibilă după începerea repartizării conform C2.

  1.  Având în vedere corectarea erorilor materiale de mai sus, în mod excepțional și doar pentru aceste poziții, dacă intervin alte solicitări de schimburi, acestea trebuie transmise până marți, 9 iulie 2019, ora 11.00 (ora României).
  2. Toate schimburile de școli/grupe sunt provizorii până la transmiterea în scris, prin mail, către I.L.R., a motivării solicitării acestora – conform Art. 24, alin.1 din O.M.E.N. 3823/2013: „După ncheierea repartizrii, din motive bine ntemeiate, persoanele declarate admise n urma concursului pot face schimburi de unități de nvățămnt, n perioada stabilit de Comisia de selecie i cu acordul acesteia.”.

Dacă această motivare (întemeiată!) nu va parveni I.L.R. până marți, 9 iulie 2019, ora 12.00, schimburile nu vor fi validate.

Repartizare după schimburi de unităţi şcolare -IRLANDA

Repartizare după schimburi de unităţi şcolare -ITALIA

Repartizare după schimburi de unităţi şcolare – SPANIA

Oferta şcolară 2019 – 2020

ATENȚIE!

  • Numărul grupelor este orientativ.
  • Acesta a fost estimat în funcție de cifrele comunicate prin intermediul misiunilor diplomatice de către Inspectoratele Școlare Regionale din fiecare țară.
  • Pentru unitățile școlare deja existente în proiect pentru care nu a fost specificat altceva, estimarea s-a făcut pe baza numărului de grupe constituite în anul școlar  precedent.
  • În cazul unităților școlare nou intrate în proiect și unde nu a fost transmis un număr preconizat de grupe/elevi, s-a previzionat, pentru această etapă, doar câte o grupă.
  • În măsura în care dețineți informații concrete referitoare la alte estimări privind numărul de grupe și/sau unitățile școlare din ofertă, vă rugăm ca, până luni, 1.07. a.c., ora 8.30 a.m., să ni le comunicați pentru a putea opera modificările de rigoare.

 

 

Formular cereri repartizare 1+2

Calendarul concursului de selecție și repartizare a personalului care va preda cursul LCCR în anul școlar 2019-2020

Selecția și repartizarea personalului care solicită continuitate

(care a predat în anul școlar precedent)

Belgia, Italia, Irlanda, Marea Britanie, Portugalia, Spania

Activitatea Data – perioada Observații
Depunerea dosarelor 27-31.05.2019

(data limită de depunere/data poștei este 31.05.2019)

Institutul Limbii Române, București, Str. Caransebeș, nr. 1, sector 1, 012271
Afișarea rezultatelor evaluării 18.06.2019 www.ilr.ro
Depunerea contestațiilor depuse în urma evaluării dosarelor 19.06.2019, ora 1400 Se depun electronic, pe adresele de corespondență cu ILR
Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale 19.06.2019, ora 1630 www.ilr.ro
Afișarea ofertei educaționale pentru anul școlar 2019-2020 28.06.2019 www.ilr.ro
Trimiterea cererilor de repartizare pentru unitățile școlare în care au predat în anul școlar precedent (C1) 01-02.07.2019 Cererile se trimit electronic, pe adresele de corespondență cu ILR
Repartizarea și afișarea rezultatelor repartizării conform C1 03.07.2019 Repartizarea se face electronic, conform procedurii anexate iar rezultatele repartizării se afișează pe www.ilr.ro
Trimiterea cererilor de repartizare pentru unitățile școlare noi (C2) 04.07.2019 Cererile se trimit electronic, pe adresele de corespondență cu ILR
Repartizarea și afișarea rezultatelor repartizării conform C2  

05.07.2019

 

Repartizarea se face electronic, conform procedurii anexate iar rezultatele repartizării se afișează pe www.ilr.ro
Schimburi de școli între persoanele declarate admise 08.07.2019 Conform procedurii
Depunerea contestațiilor 08.07.2019 Pe adresele de corespondență cu ILR
Afișarea rezultatelor contestațiilor 09.07.2019 www.ilr.ro
Afișarea rezultatelor finale 09.07.2019 www.ilr.ro

 

   Selecția și repartizarea altor persoane în vederea ocupării grupelor rămase vacante  –Belgia, Italia,  Irlanda, Marea Britanie, Portugalia, Spania

Activitatea Data – perioada Loc de desfășurare
Afișarea ofertei educaționale pentru anul școlar 2019-2020 28.06.2019 www.ilr.ro
Afișarea ofertei educaționale cu unitățile școlare rămase libere după repartizarea prin continuitate 09.07.2019 www.ilr.ro
Depunerea dosarelor de concurs 09 – 12.07.2019 Dosarele se depun personal sau se trimit prin poștă la Institutul Limbii Române, București, str. Caransebeș nr.1, sector 1, cod poștal 012271.
Afișarea rezultatelor evaluării dosarelor 23.07.2019 www.ilr.ro
Depunere contestații 24.07.2019 Contestațiile se depun în scris, pe mail-ul office@ilr.ro sau prin fax, la nr. 0213110632.
Comunicarea rezultatelor în urma contestațiilor și afișarea rezultatelor finale 25.07.2019 www.ilr.ro
Selecția prin concurs a candidaților declarați admiși în urma evaluării dosarelor Conform calendarului care va fi afișat ulterior, pentru fiecare țară în parte www.ilr.ro