Anunțuri

Oferta școlară 2021-2022

ATENȚIE!

  1. Oferta școlară poate suferi modificări la nivelul numărului unităților de învățământ și/sau al grupelor, în funcție de deciziile Ministerului Educației privind alocările bugetare pentru Cursul L.C.C.R..
  2. În etapa C1, pot fi solicitate exclusiv unitățile școlare în care colaboratorii au constituit grupe și au derulat activități în anul școlar 2020/2021, având, deci, efectiv continuitate.

ANUNȚ IMPORTANT

Având în vedere că inclusiv azi, 30.06.2021, ora 17.19, au continuat să fie transmise spre I.L.R. de către ambasade completări ale ofertei școlare pe anul 2021/2022, se prelungește termenul de publicare pe site a ofertei, până vineri, 02.07.2021.

Calendar L.C.C.R pentru anul școlar 2021 – 2022. Concurs

   Calendarul Proiectului Limbă, Cultură și Civilizație Românească (L.C.C.R.)
-selecția pe bază de concurs – an școlar 2021/2022 – 

Activitatea Data / perioada Documente necesare Observații
Afișarea ofertei educaționale 30 iunie 2021   www.ilr.ro
Afișarea ofertei educaționale cu unitățile școlare vacante după etapa de repartizare prin continuitate 12 iulie 2021   www.ilr.ro
Transmiterea dosarelor
de înscriere la concurs
(electronic și prin poștă)
12-20 iulie 2021 Conform O.M.E.N. 3823/2013
(Cap. III, Art. 14)
(descarcă)
 
Institutul Limbii Române, București, Str. Caransebeș, nr. 1, sector 1, CP 012271
(personal sau prin poștă)
Afișarea rezultatelor la evaluarea dosarelor 21 iulie 2021   www.ilr.ro
Depunerea contestațiilor la evaluarea dosarelor 21-22 iulie 2021
(până la ora 14.30)
  Electronic, pe adresa de e-mail
office@ilr.ro
Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale la evaluarea dosarelor 23 iulie 2021   www.ilr.ro
Selecția prin concurs a candidaților promovați în urma evaluării dosarelor Conform calendarului afișat ulterior pe site, pentru fiecare țară   Proba scrisă, interviul și repartizarea grupelor vor avea loc la sediile Ambasadelor României
Afișarea rezultatelor finale și a repartizării în urma selecției   www.ilr.ro

Calendar L.C.C.R pentru anul școlar 2020 – 2021. Evaluare și repartizare pe baza continuității

Calendarul Proiectului Limbă, Cultură și Civilizație Românească (L.C.C.R.)
evaluare și repartizare pe baza continuității – an școlar 2021/2022 – 

Activitatea Data / perioada Documente necesare Observații
Transmiterea dosarelor pentru evaluarea anuală
(electronic și prin poștă)
11 iunie 2021
 
(dată limită de transmitere / data poștei)
Fișa de (auto)evaluare (descarcă)
Rapoarte lunare de activitate*
Portofoliu
*Nu se retrimit, ci vor fi preluate din documentele trimise pe durata anului școlar
e-mail: office@ilr.ro
Institutul Limbii Române, București, Str. Caransebeș, nr. 1, sector 1, CP 012271
Transmiterea dosarelor pentru repartizarea prin continuitate
(electronic și prin poștă)
11 iunie 2021
(dată limită de transmitere / data poștei)
Curriculum Vitae (descarcă)
Certificat medical
Cazier judiciar
Cerere (descarcă C1, C2)
Cartea de rezidență/Permis de ședere (copie)
Certificat de competență lingvistică (min. B1)
e-mail: office@ilr.ro
Institutul Limbii Române, București, Str. Caransebeș, nr. 1, sector 1, CP 012271
Afișarea ofertei educaționale 30 iunie 2021   www.ilr.ro
Transmiterea rezultatelor evaluării 30 iunie 2021   Electronic, pe adresele de e-mail ale colaboratorilor
Depunerea contestațiilor în urma evaluării 1 iulie 2021
(până la ora 14.30)
  Electronic, pe adresele de corespondență L.C.C.R.
Soluționarea contestațiilor și transmiterea evaluării finale 2 iulie 2021   Electronic, pe adresele de e-mail ale colaboratorilor
Trimiterea cererilor de repartizare pentru școlile din anul școlar precedent (C1) 5-6 iulie 2021   Electronic, pe adresele de corespondență L.C.C.R.
Repartizarea și afișarea rezultatelor repartizării conform C1 7 iulie 2021   www.ilr.ro
Trimiterea cererilor de repartizare pentru unități școlare noi (C2) 7 iulie 2021   Electronic, pe adresele de corespondență L.C.C.R.
Repartizarea și afișarea rezultatelor repartizării conform C2 8 iulie 2021   www.ilr.ro
Afișarea repartizării finale a candidaților prin continuitate 9 iulie 2021   www.ilr.ro

Conferința Internațională online PREDAREA LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR EUROPEAN: 27-29 august 2020

PROGRAM PRELIMINAR

Sesiunea de comunicări științifice1

27 august 2020

__________________________________________________________________________

Secțiuni:

  • limba română
  • literatura română
  • didactica și metodica predării limbii și literaturii române

___________________________________________________________________________

Formare profesională:

PREDAREA ONLINE: PLATFORME, METODE, ACTIVITĂȚI

28 august 2020

Modulul de formare are 8 ore:

  • 10.00-14.00 – formare
  • 15.00-17.00 – exemple de bune practici2
  • 17.30-19.30 – discuții

___________________________________________________________________________

Dezbateri: METODOLOGIE ȘI MANUALE

29 august 2020

___________________________________________________________________________

10.00-12.00 – METODOLOGIA privind predarea cursului de Limbă, cultură și civilizație românească în unități de învățământ europene – proiect de modificare3

12.00-14.00 – Elaborarea manualelor L.C.C.R.: conținuturi și calendar – masă rotundă4

___________________________________

(1) Formular de înscriere

Termen de transmitere: 10 august 2020

(2) Formular de înscriere

Termen de transmitere: 10 august 2020