Diverse LCCR

Anunț privind etapa de evaluare anuală a personalului implicat în predarea cursului LCCR pentru anul școlar 2018-2019 și depunerea dosarelor de continuitate

În baza:

 • H.G. nr 454/2008 pentru aprobarea Proiectului Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului privind predarea cursului de Limbă, Cultură și Civilizație Românească în unități de învățământ din state membre ale Uniunii Europene
 • Metodologiei proiectului Ministerului Educației Naționale privind predarea cursului de Limbă, Cultură și Civilizație Românească în unități de învățământ din state membre ale Uniunii Europene, aprobată prin OMEN nr. 3823/2013 și publicată în Monitorul Oficial nr. 344 din 12 iunie 2013
 1. Evaluarea anuală a personalului implicat în proiectul LCCR în anul școlar 2018-2019

Dosarele de evaluare se trimit / depun la sediul Institutului Limbii Române: Str. Caransebeș nr. 1, et. 7, sector 1, București până la data de 31 mai 2019 (data poștei).

Dosarul de evaluare trebuie să conțină următoarele documente obligatorii:

 1. Fișa de autoevaluare a personalului didactic, semnată și datată: descarcă docx.
 2. Fișa de evaluare din partea conducerii fiecărei unități de învățământ: descarcă docx.
 3. Rapoartele lunare în original pentru anul școlar 2018-2019.
 4. Raportul anual de activitate, tehnoredactat  pe maxim 3 pagini, urmărind itemii din fișa postului și din fișa de autoevaluare.
 5. Raport privind activitățile extracurs. Pentru fiecare activitate menționată se vor anexa documente justificative (fotografii, adeverințe, certificate etc.): descarcă docx.
 6. Raportul privind dezvoltarea profesională, la care se vor anexa documente justificative (adeverințe, certificate, diplome etc.): descarcă docx.

*Dosarele incomplete sau trimise în afara termenului nu vor fi evaluate.

 1. Dosarele de continuitate

Dosarele de continuitate se trimit / depun la sediul Institutului Limbii Române: Str. Caransebeș nr. 1, et. 7, sector 1, București până la data de 31 mai 2019 (data poștei).

Dosarul de continuitate trebuie să conțină obligatoriu următoarele documente:

 • opis;
 • curriculum vitae actualizat;
 • certificat medical cu menţiunea „apt de muncă”, în original;
 • cazier judiciar în original sau dovada solicitării acestuia sau declarație pe propria răspundere, până la eliberarea cazierului;
 • cazierul privind delictele sexuale, în original (valabil doar pentru Spania) sau dovada solicitării acestuia sau declarație pe propria răspundere, până la eliberarea cazierului;
 • cererea-tip de continuare a activităţii, în original;
 • cartea de rezidenţă sau permisul de şedere în ţara pentru care aplică, având valabilitate până la sfârşitul anului şcolar pentru care se aplică, în copie.

*Dosarele incomplete sau trimise în afara termenului nu vor fi evaluate.

*Dosarele de continuitate depuse vor fi analizate, numai dacă este îndeplinită condiția obținerii, la evaluarea anuală, a calificativului necesar, conform Metodologiei.

 

     Director general,

            Daiana Theodora Cuibus