LCCR

ANUNȚ IMPORTANT! Calendar Concurs L.C.C.R pentru anul școlar 2024 – 2025.

Calendarul Cursului de Limbă, Cultură și Civilizație Românească (L.C.C.R.)
– selecția pe bază de concurs – an școlar 2024/2025 –

 

Activitatea Data / perioada Documente necesare Observații
Afișarea ofertei educaționale 27 iunie 2024 www.ilr.ro
Afișarea ofertei educaționale cu unitățile școlare vacante după etapa de repartizare prin continuitate 10 iulie 2024 www.ilr.ro
Transmiterea dosarelor de înscriere la concurs
(electronic și prin poștă)
11-23 iulie 2024 Conform O.M.E.N. 3823/2013
(Cap. III, Art. 14)
(descarcă)
Institutul Limbii Române, București, Str. Caransebeș, nr. 1, sector 1, CP 012271
(personal sau prin poștă)Electronic, pe adresa de e-mail office@ilr.ro
Afișarea rezultatelor la evaluarea dosarelor 23 iulie 2024 www.ilr.ro
Depunerea contestațiilor la evaluarea dosarelor 24 iulie 2024
(până la ora 16.00)
Electronic, pe adresa de e-mail
office@ilr.ro
Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale la evaluarea dosarelor 25 iulie 2024 www.ilr.ro
Selecția prin concurs a candidaților promovați în urma evaluării dosarelor Conform calendarului afișat ulterior pe site, pentru fiecare țară Proba scrisă, interviul și repartizarea grupelor vor avea loc la sediile Ambasadelor României

* În cazul unor modificări metodologice, care să implice un alt format și/sau alte documente necesare, acestea vor fi publicate pe site cel târziu în luna mai 2024.

ANUNȚ IMPORTANT! Calendar L.C.C.R pentru anul școlar 2024 – 2025. Evaluare și repartizare pe baza continuității

                                                      Calendarul Cursului de Limbă, Cultură și Civilizație Românească (L.C.C.R.)

= evaluare și repartizare pe baza continuității – an școlar 2024/2025 =

Activitatea Data / perioada Documente necesare * Observații
Transmiterea dosarelor pentru evaluarea anuală

(electronic și prin poștă)

7 iunie 2024

(dată limită de transmitere / data poștei)

Fișa de (auto)evaluare descarcă

Rapoarte lunare de activitate*

Portofoliu

*Nu se retrimit, ci vor fi preluate din documentele trimise pe durata anului școlar

e-mail: office@ilr.ro

Institutul Limbii Române, București, Str. Caransebeș, nr. 1, sector 1, CP 012271

Transmiterea dosarelor pentru repartizarea prin continuitate

(electronic și prin poștă)

7 iunie 2024

(dată limită de transmitere / data poștei)

Curriculum Vitae descarcă

Certificat medical

Cazier judiciar

Cartea de rezidență/Permis de ședere (copie)

Certificat de competență lingvistică (min. B1)

e-mail: office@ilr.ro

Institutul Limbii Române, București, Str. Caransebeș, nr. 1, sector 1, CP 012271

Comunicarea rezultatelor evaluării 25 iunie 2024   Electronic, pe adresele de e-mail ale colaboratorilor
Depunerea contestațiilor la evaluare 26 iunie 2024

(până la ora 14.30)

  Electronic, pe adresele de corespondență L.C.C.R.
Soluționarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor finale 27 iunie 2024   Electronic, pe adresele de e-mail ale colaboratorilor
Afișarea ofertei educaționale 27 iunie 2024   www.ilr.ro
Trimiterea cererilor de repartizare pentru școlile din anul școlar precedent (C1) 27-28 iunie 2024 Cerere (C1) descarcă

 

Electronic, pe adresele de corespondență L.C.C.R.
Repartizarea și afișarea rezultatelor repartizării conform C1 3 iulie 2024   www.ilr.ro
Trimiterea cererilor de repartizare pentru unități școlare noi (C2) 4 iulie 2024 Cerere (C2) descarcă

 

Electronic, pe adresele de corespondență L.C.C.R.
Repartizarea și afișarea rezultatelor repartizării conform C2 8 iulie 2024   www.ilr.ro
Afișarea repartizării finale a colaboratorilor pe baza continuității 8 iulie 2024   www.ilr.ro

 

*În cazul unor modificări metodologice, care să implice un alt format al documentelor necesare, acestea vor fi publicate pe site cel târziu în luna mai 2024.

ANUNȚ IMPORTANT! Calendar Concurs suplimentar L.C.C.R Franța pentru anul școlar 2023 – 2024.

Activitatea Data / perioada Documente necesare Observații
Transmiterea dosarelor de înscriere la concurs
(electronic și prin poștă)
29 ianuarie- 9 februarie 2024, ora 13.00 a)lista semnată a documentelor cuprinse în dosar;

b)cererea de înscriere completată și semnată (descarcă);

c)copii de pe cartea de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, pașaport;

d)curriculum vitae în format european;

e)copii de pe cartea de rezidență sau permisul de ședere în țara pentru care aplică candidatul, din care să rezulte valabilitatea rezidenței/șederii până la sfârșitul anului școlar pentru care aplică;

f)copii legalizate după următoarele acte de studii: diploma de bacalaureat, diploma de absolvire, diploma de licență, diploma de masterat, foaia matricolă pentru studiile universitare;

g)copie legalizată după modulul psihopedagogie, dacă este cazul;

h)copie după un act doveditor privind vechimea în învățământ (dacă este cazul);

i)copie după atestatul de grad didactic (dacă este cazul);

j)certificat medical cu mențiunea „apt de muncă”, în original;

k)certificat de cunoaștere a limbii țării unde predă, pentru minim nivelul B1 sau echivalent, în copie.

Dosarele în format letric se trimit la adresa Str. Caransebeș, nr. 1, sector 1, CP 012271, București,
(personal sau prin poștă)
Dosarele în format electronic se trimit la adresa de e-mail
office@ilr.ro
Afișarea rezultatelor la evaluarea dosarelor 12 februarie 2024 www.ilr.ro
Depunerea contestațiilor la evaluarea dosarelor 13 februarie 2023
(până la ora 16.00)
Electronic, pe adresa de e-mail
office@ilr.ro
Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale la evaluarea dosarelor 14 februarie 2024 www.ilr.ro
Selecția prin concurs a candidaților promovați în urma evaluării dosarelor Conform calendarului afișat ulterior pe site Proba scrisă, interviul și repartizarea grupelor vor avea loc la sediul Ambasadei României