LCCR

ANUNȚ IMPORTANT! Calendar Concurs L.C.C.R pentru anul școlar 2023 – 2024.

 

Activitatea Data / perioada Documente necesare Observații
Afișarea ofertei educaționale 26 iunie 2023 www.ilr.ro
Afișarea ofertei educaționale cu unitățile școlare vacante după etapa de repartizare prin continuitate 11 iulie 2023 www.ilr.ro
Transmiterea dosarelor de înscriere la concurs
(electronic și prin poștă)
11-20 iulie 2023 Conform O.M.E.N. 3823/2013
(Cap. III, Art. 14)
(descarcă)
Institutul Limbii Române, București, Str. Caransebeș, nr. 1, sector 1, CP 012271
(personal sau prin poștă)

Electronic, pe adresa de e-mail : office@ilr.ro

Afișarea rezultatelor la evaluarea dosarelor 21 iulie 2023 www.ilr.ro
Depunerea contestațiilor la evaluarea dosarelor 24 iulie 2023
(până la ora 16.00)
Electronic, pe adresa de e-mail
office@ilr.ro
Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale la evaluarea dosarelor 25 iulie 2023 www.ilr.ro
Selecția prin concurs a candidaților promovați în urma evaluării dosarelor Conform calendarului afișat ulterior pe site, pentru fiecare țară Proba scrisă, interviul și repartizarea grupelor vor avea loc la sediile Ambasadelor României

ANUNȚ IMPORTANT! Calendar L.C.C.R pentru anul școlar 2023 – 2024. Evaluare și repartizare pe baza continuității

Activitatea Data / perioada Documente necesare Observații
Transmiterea dosarelor pentru evaluarea anuală

(electronic și prin poștă)

9 iunie 2023

(dată limită de transmitere / data poștei)

Fișa de (auto)evaluare descarca

Rapoarte lunare de activitate*

Portofoliu

 

*Nu se retrimit, ci vor fi preluate din documentele trimise pe durata anului școlar

e-mail: office@ilr.ro

Institutul Limbii Române, București, Str. Caransebeș, nr. 1, sector 1, CP 012271

Transmiterea dosarelor pentru repartizarea prin continuitate

(electronic și prin poștă)

9 iunie 2023

(dată limită de transmitere / data poștei)

Curriculum Vitae descarca

Certificat medical

Cazier judiciar

Cartea de rezidență/Permis de ședere (copie)

Certificat de competență lingvistică (min. B1)

e-mail: office@ilr.ro

Institutul Limbii Române, București, Str. Caransebeș, nr. 1, sector 1, CP 012271

Comunicarea rezultatelor evaluării 22 iunie 2023   Electronic, pe adresele de e-mail ale colaboratorilor
Depunerea contestațiilor la evaluare 23 iunie 2023

(până la ora 14.30)

  Electronic, pe adresele de corespondență L.C.C.R.
Soluționarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor finale 26 iunie 2023   Electronic, pe adresele de e-mail ale colaboratorilor
Afișarea ofertei educaționale 26 iunie 2023   www.ilr.ro
Trimiterea cererilor de repartizare pentru școlile din anul școlar precedent (C1) 27-28 iunie 2023 Descarca Cerere (C1)

 

Electronic, pe adresele de corespondență L.C.C.R.
Repartizarea și afișarea rezultatelor repartizării conform C1 4 iulie 2023   www.ilr.ro
Trimiterea cererilor de repartizare pentru unități școlare noi (C2) 5 iulie 2023 Descarca Cerere (C2)

 

Electronic, pe adresele de corespondență L.C.C.R.
Repartizarea și afișarea rezultatelor repartizării conform C2 6 iulie 2023   www.ilr.ro
Afișarea repartizării finale a colaboratorilor pe baza continuității 7 iulie 2023   www.ilr.ro