Concurs/ Anunțuri

Rezultatul concursului organizat pentru postul de lector de la Universitatea din Mainz, Germania

Rezultatul concursului organizat de Institutul Limbii Române pentru postul de lector de limba română de la Universitatea „Johannes Gutenberg” din Mainz, Republica Federală Germania

Candidatul propus de către Institutul Limbii Române nu a fost nominalizat de Universitatea „Johannes Gutenberg” din Mainz, Republica Federală Germania pentru postul de lector de limba română. În consecinţă, în conformitate cu Art.12 (2) al OMEN nr.5076/2014, concursul va fi reluat, cu respectarea integrală a procedurilor.

ANUNȚ-amânarea probei de interviu pentru Universitatea din Mainz, Germania

INSTITUTUL LIMBII ROMÂNE,  cu sediul în str. Caransebeș nr. 1, etaj 7, sector 1, București, în considerarea prevederilor art.  11 alin. 2 din O.M.E.N. nr. 5076/2014, anunţă amânarea probei de interviu pentru postul de lector de limba română la Universitatea “Johannes Gutenberg “  din Mainz, Germania, organizat inițial în data de 13.06.2016, ora 11.00, astfel:

Proba de interviu va avea loc în data de 22 iunie 2016, ora 1100.

Concurs lector pentru Universitatea „Johannes Gutenberg” din Mainz, Germania

Institutul Limbii Române recrutează şi selectează candidaţi din mediul universitar, pentru ocuparea postului de lector de limba română de la Universitatea „Johannes Gutenberg” din Mainz, Republica Federală Germania, pentru o perioadă determinată, de maxim 36 de luni, cu condiţia obţinerii, anual, a aprobării de continuare a activităţii din partea Institutului Limbii Române şi a universităţii străine partenere, deschide aici