Institutul Limbii Române anunţă organizarea unei noi sesiuni de atestare a cunoştinţelor de limba română în perioada 28-29 august 2017.

Institutul Limbii Române anunţă organizarea unei noi sesiuni de atestare a cunoştinţelor de limba română în perioada 28-29 august 2017.
Examenul se adresează tuturor cetăţenilor străini adulţi care doresc să obţină un certificat care atestă gradul de cunoaştere a limbii române. Probele de evaluare sunt elaborate pentru fiecare din cele 6 niveluri de competenţă lingvistică definite de cadrul Comun european de referinţă pentru limbi: A1, A2, B1, B2, C1 şi C2.
Pentru autoevaluare, candidaţii pot accesa testele postate la adresa http://www.ilr.ro/exemple-de-teste-pentru-autoevaluare/ pe site-ul Institutului Limbii Române.
Certificatele de competenţă lingvistică se eliberează tuturor candidaţilor care obţin minim nota 6.
Pentru înscriere, candidaţii trebuie să depună personal, prin poştă, prin fax sau prin email o cerere tip (Anexa nr.1) şi dovada achitării taxei de examen.
Taxa de examen este de 250 lei şi se plăteşte în contul RO94 RZBR 0000 0600 1830 4153, Banca: RAIFFEISEN BANK, Agenţia Chibrit, Bucureşti, România, SWIFT: RZBRROBU

Datele necesare efectuării plăţii și transmiterii dovezii de plată:

Adresa:
Institutul Limbii Române
Str. Caransebeş nr.1 et.7 sect.1
Bucureşti 012271
Cod fiscal 11961471
Fax: 021 3110632
Email: atestate@ilr.ro

Perioada de înscriere: 01.08.2017 – 21.08.2017

Detaliile legate de sediul în care va avea loc examinarea şi programarea probelor vor fi afişate pe site şi comunicate în timp util candidaţilor.
Informaţii suplimentare despre examinare pot fi obţinute la numerele de telefon 021 3110631, 0723 305585 în intervalul orar 10.00-12.00, în zilele lucrătoare.

Persoana de contact: Marcela Mateescu

Anexa nr.1: Cerere de înscriere, descarcă aici