Sesiune de atestare a cunoștințelor de limba română

Institutul Limbii Române anunță organizarea unei noi sesiuni de atestare a cunoștințelor de limba română în perioada 30-31 august 2018.

Examenul se adresează tuturor cetățenilor străini adulți care doresc să obțină un atestat care certifică gradul de cunoaștere a limbii române. Probele de evaluare sunt elaborate pentru fiecare din cele 6 niveluri de competenţă lingvistică definite de Cadrul Comun European de Referință pentru Limbi: A1, A2, B1, B2, C1 şi C2.

Pentru autoevaluare, candidaţii pot accesa testele afișate la adresa http://www.ilr.ro/exemple-de-teste-pentru-autoevaluare/, pe site-ul Institutului Limbii Române.

Atestatele de competenţă lingvistică se eliberează tuturor candidaților care obţin minim nota 6.

Pentru înscriere, candidaţii trebuie să depună personal, prin poștă, prin fax sau prin email o cerere tip (descarca cerere Anexa nr.1) şi dovada achitării taxei de examen.

Taxa de examen este de 250 lei şi se plătește în contul RO94 RZBR 0000 0600 1830 4153, Banca: RAIFFEISEN BANK, Agenția Chibrit, Bucureşti, România, SWIFT: RZBRROBU

Datele necesare efectuării plății și transmiterii dovezii de plată:

Adresa: Institutul Limbii Române

Str. Caransebeş nr.1 et.7 sect.1

Bucureşti 012271

Cod fiscal 11961471

Fax: 021 3110632

Email: atestate@ilr.ro

Perioada de înscriere: 02.08.2018 – 24.08.2018

Detaliile legate de sediul în care va avea loc examinarea şi de programarea probelor vor fi afișate pe site şi comunicate în timp util candidaților.

Informații suplimentare despre examinare pot fi obţinute la numerele de telefon 021 3110631, 0723 305585 în intervalul orar 10.00-12.00, în zilele lucrătoare.

Persoana de contact: Marcela Mateescu