Termenele de predare a documentelor pentru evaluarea anuală/ evaluarea la final de mandat a lectorilor de limba română:

– 10.06.2019- expedierea variantei electronice a dosarelor

– 14.06.2019- expedierea documentelor originale care compun dosarele (data poștei)

Termenele de mai sus sunt valabile și pentru predarea raportului de sfârșit de mandat.

Dosarul de evaluare anuală trebuie să conțină:

  • Fişa anuală a activităţilor desfăşurate în cadrul universităţii – descarcă aici
  • Fişa de evaluare de către studenţi – descarcă aici
  • Un raport scris privind activităţile desfăşurate pe parcursul respectivului an universitar
  • Fişa de autoevaluare anuală – descarcă aici