Diverse

Oferta şcolară 2019 – 2020

ATENȚIE!

 • Numărul grupelor este orientativ.
 • Acesta a fost estimat în funcție de cifrele comunicate prin intermediul misiunilor diplomatice de către Inspectoratele Școlare Regionale din fiecare țară.
 • Pentru unitățile școlare deja existente în proiect pentru care nu a fost specificat altceva, estimarea s-a făcut pe baza numărului de grupe constituite în anul școlar  precedent.
 • În cazul unităților școlare nou intrate în proiect și unde nu a fost transmis un număr preconizat de grupe/elevi, s-a previzionat, pentru această etapă, doar câte o grupă.
 • În măsura în care dețineți informații concrete referitoare la alte estimări privind numărul de grupe și/sau unitățile școlare din ofertă, vă rugăm ca, până luni, 1.07. a.c., ora 8.30 a.m., să ni le comunicați pentru a putea opera modificările de rigoare.

 

 

Formular cereri repartizare 1+2

Graficul de desfășurare a sesiunii de atestare a cunoștințelor de limba română organizate la sediul Institutului Limbii Române în data de 26.06.2019

Nivel de competență lingvistică Interval orar
Proba de comprehensiune de lectură și competență gramaticală Proba de elaborare a unui text pe o temă dată Proba de înțelegere și exprimare orală*)
B1 9.00- 9.45 10.00- 11.00 12.00-12.30
B2 9.00- 9.45 10.00- 11.00 11.15- 11.55
C1 9.00- 9.45 10.00- 11.00 12.30- 13.00
C2 9.00- 9.45 10.00- 11.00 13.00- 13.30

Candidații sunt rugați să se prezinte la ora 08.45 la sediul Institutului Limbii Române din str. Caransebeș, nr.1, et.7, sect.1, București, cu actul de identitate și cererea de înscriere în original.

*) Durata probei/ candidat, conform metodologiei, este de 30 min. Ora intrării în susținerea probei este estimativă.

Termenele de predare a documentelor pentru evaluarea anuală/ evaluarea la final de mandat a lectorilor de limba română:

– 10.06.2019- expedierea variantei electronice a dosarelor

– 14.06.2019- expedierea documentelor originale care compun dosarele (data poștei)

Termenele de mai sus sunt valabile și pentru predarea raportului de sfârșit de mandat.

Dosarul de evaluare anuală trebuie să conțină:

 • Fişa anuală a activităţilor desfăşurate în cadrul universităţii – descarcă aici
 • Fişa de evaluare de către studenţi – descarcă aici
 • Un raport scris privind activităţile desfăşurate pe parcursul respectivului an universitar
 • Fişa de autoevaluare anuală – descarcă aici

Anunț privind etapa de evaluare anuală a personalului implicat în predarea cursului LCCR pentru anul școlar 2018-2019 și depunerea dosarelor de continuitate

În baza:

 • H.G. nr 454/2008 pentru aprobarea Proiectului Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului privind predarea cursului de Limbă, Cultură și Civilizație Românească în unități de învățământ din state membre ale Uniunii Europene
 • Metodologiei proiectului Ministerului Educației Naționale privind predarea cursului de Limbă, Cultură și Civilizație Românească în unități de învățământ din state membre ale Uniunii Europene, aprobată prin OMEN nr. 3823/2013 și publicată în Monitorul Oficial nr. 344 din 12 iunie 2013
 1. Evaluarea anuală a personalului implicat în proiectul LCCR în anul școlar 2018-2019

Dosarele de evaluare se trimit / depun la sediul Institutului Limbii Române: Str. Caransebeș nr. 1, et. 7, sector 1, București până la data de 31 mai 2019 (data poștei).

Dosarul de evaluare trebuie să conțină următoarele documente obligatorii:

 1. Fișa de autoevaluare a personalului didactic, semnată și datată: descarcă docx.
 2. Fișa de evaluare din partea conducerii fiecărei unități de învățământ: descarcă docx.
 3. Rapoartele lunare în original pentru anul școlar 2018-2019.
 4. Raportul anual de activitate, tehnoredactat  pe maxim 3 pagini, urmărind itemii din fișa postului și din fișa de autoevaluare.
 5. Raport privind activitățile extracurs. Pentru fiecare activitate menționată se vor anexa documente justificative (fotografii, adeverințe, certificate etc.): descarcă docx.
 6. Raportul privind dezvoltarea profesională, la care se vor anexa documente justificative (adeverințe, certificate, diplome etc.): descarcă docx.

*Dosarele incomplete sau trimise în afara termenului nu vor fi evaluate.

 1. Dosarele de continuitate

Dosarele de continuitate se trimit / depun la sediul Institutului Limbii Române: Str. Caransebeș nr. 1, et. 7, sector 1, București până la data de 31 mai 2019 (data poștei).

Dosarul de continuitate trebuie să conțină obligatoriu următoarele documente:

 • opis;
 • curriculum vitae actualizat;
 • certificat medical cu menţiunea „apt de muncă”, în original;
 • cazier judiciar în original sau dovada solicitării acestuia sau declarație pe propria răspundere, până la eliberarea cazierului;
 • cazierul privind delictele sexuale, în original (valabil doar pentru Spania) sau dovada solicitării acestuia sau declarație pe propria răspundere, până la eliberarea cazierului;
 • cererea-tip de continuare a activităţii, în original;
 • cartea de rezidenţă sau permisul de şedere în ţara pentru care aplică, având valabilitate până la sfârşitul anului şcolar pentru care se aplică, în copie.

*Dosarele incomplete sau trimise în afara termenului nu vor fi evaluate.

*Dosarele de continuitate depuse vor fi analizate, numai dacă este îndeplinită condiția obținerii, la evaluarea anuală, a calificativului necesar, conform Metodologiei.

 

     Director general,

            Daiana Theodora Cuibus