Diverse

ANUNȚ ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI LA EVALUAREA DOSARELOR. CONCURSUL LCCR DIN MAREA BRITANIE SESIUNEA A 2-A  

 

Probele de concurs din zilele de 9 și 10 noiembrie 2018 se vor desfășura la sediul Consulatului României din Manchester.

Eventualele contestații la proba scrisă se depun în termenul legal, la sediul Consulatului României din Manchester.

Candidații declarați admiși în urma probei scrise se vor prezenta la proba de interviu cu un proiect didactic, conform art.19, alin 1, lit.b) din Metodologia proiectului LCCR, aprobată prin OMEN nr.3823/2013

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL LCCR DIN MAREA BRITANIE SESIUNEA A 2-A

Probele de concurs din zilele de 9 și 10 noiembrie 2018 se vor desfășura la sediul Institutului Cultural Român din Londra, 1 Belgrave Square SW1X 8PH.

Eventualele contestații la proba scrisă se depun în termenul legal, la sediul ICR Londra.

Candidații declarați admiși în urma probei scrise se vor prezenta la proba de interviu cu un proiect didactic, conform art.19, alin 1, lit.b) din Metodologia proiectului LCCR, aprobată prin OMEN nr.3823/2013.

MAREA BRITANIE: Calendarul sesiunii a 2 a a concursului de selecție și repartizare a personalului care va preda cursul LCCR în anul școlar 2018-2019 și Oferta educațională pentru anul școlar 2018-2019

Calendar Marea Britanie

Oferta școlară Marea Britanie

NOTA:    Dintr-o eroare tehnică, unitățile școlare de la pozițiile 1 și 2, Stag Lane Junior School și Stag Lane Infant School, au fost trecute în oferta școlară ca fiind unități școlare disponibile pentru concursul din noiembrie a.c.

Aceste școli au fost ocupate prin continuitate de către cadrul didactic care a predat cursul LCCR, în anul școlar precedent.

Notă referitoare la desfășurarea concursului de director general consilier 1A grad.5

                Subscrisa, Institutul Limbii Române anunță suspendarea desfășurării concursului de director general și reluarea procedurii de organizare și desfășurare în termen de 5 zile lucrătoare în conformitate cu prevederile art.37, 38, 39 din H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

 

Director General
Daiana Theodora Cuibus