Diverse

Notă referitoare la desfășurarea concursului de director general consilier 1A grad.5

                Subscrisa, Institutul Limbii Române anunță suspendarea desfășurării concursului de director general și reluarea procedurii de organizare și desfășurare în termen de 5 zile lucrătoare în conformitate cu prevederile art.37, 38, 39 din H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

 

Director General
Daiana Theodora Cuibus

Rezultatele evaluării dosarelor depuse pentru posturile de lector de limba română din Universitatea Democritus a Traciei din Komotini- Republica Elenă, din Universitatea din Napoli- Republica Italiană și din Universitatea din Pisa- Republica Italiană

Rezultatele evaluării dosarelor depuse pentru posturile de lector de limba română din Universitatea Democritus a Traciei din Komotini- Republica Elenă, din Universitatea din Napoli- Republica Italiană și din Universitatea din Pisa- Republica Italiană

Nr. crt.

Universitatea pentru care aplică

Numele și prenumele candidatului

Punctajul obţinut

Rezultatul evaluării

Universitatea Democritus a Traciei din Komotini- Republica Elenă

Giurgiu Silvia

56,40 puncte

Admis

Nimigean Gina

66,20 puncte

Admis

Universitatea din Napoli- Republica Italiană

Dragomir Camelia-Sanda

65,67 puncte

Admis

Universitatea din Pisa- Republica Italiană

Cosma Iulia-Mihaela

57,00 puncte

Admis

Ene Claudia-Mariana

66,50 puncte

Admis

Ilie Loredana-Nicoleta

56,33 puncte

Admis

Nimigean Gina

61,00 puncte

Admis

Timofte Monica

61,67 puncte

Admis

Candidații declarați admiși se vor prezența la proba de interviu, care va avea loc în data de 16.10.2018, ora 09.00, la sediul Institutului Limbii Române din București, str. Caransebeș nr.1, et.7.

Candidaturile depuse pentru posturile de lector de limba română scoase la concurs în Universitatea Democritus a Traciei din Komotini- Republica Elenă, în Universitatea din Leipzig- Republica Federală Germania, în Universitatea din Napoli- Republica Italiană și în Universitatea din Pisa- Republica Italiană

Nr. crt. Denumirea universității Numele și prenumele candidatului Dosar depus în termen DA/NU Dosar complet DA/NU Candidat eligibil DA/NU
1. Universitatea Democritus a Traciei din Komotini- Republica Elenă Giurgiu Silvia DA DA DA
2. Nimigean Gina DA DA DA
3. Universitatea din Leipzig- Republica Federală Germania Nu a fost depusă nicio candidatură.
4. Universitatea din Napoli- Republica Italiană Dragomir Camelia-Sanda DA DA DA
5. Universitatea din Pisa- Republica Italiană Cosma Iulia-Mihaela DA DA DA
6. Ilie Loredana-Nicoleta DA DA DA
7. Ene Claudia-Mariana DA DA DA
8. Nimigean Gina DA DA DA
9. Timofte Monica DA DA DA