Diverse

Anunț important!! Examen de atestare a competențelor lingvistice de limbă română.

Anunț important!!

Examenul de atestare a competențelor lingvistice de limbă română a candidaților înscriși în sesiunea noiembrie 2021 va avea loc în data de 23 noiembrie 2021, începând cu ora 10, astfel:

10.00 – 10.45 – Comprehesiune  de lectură și competență gramaticală

11.00 – 12.00  – Elaborarea unui text pe o temă dată

12.30 – 18.00  – Examinări orale, conform planificărilor transmise candidaților prin e-mail

Readucem în atenția dumneavoastră cerințele și procedurile aferente examinării on-line:

 1. Trebuie să aveți un computer dotat cu camera web și microfon, boxe/căști, o conexiune bună la internet și aplicația audio-video Zoom instalată. Totodată, pentru a putea utiliza diacriticele românești, obligatorii pentru examenul online, aveți nevoie de instalarea unei tastaturi pentru limba română.
 2. Pentru conectarea la examen pe aplicația Zoom, veți primi datele de logare prin e-mail în cursul zilei de azi, 22 noiembrie 2021.
 3. Camera și microfonul vor rămâne deschise pe perioada întregului examen.
 4. Pentru probă scrisă, candidații vor completa răspunsurile pe foi de hârtie, iar rezolvarea, în acest mod a subiectelor va fi transmisă (poză sau scan) pe adresa de e-mail atestate@ilr.ro, în termen de maximum 10 minute de la încheierea probelor scrise. Fiecare candidat va primi confirmarea transmiterii e-mailului cu rezolvările subiectelor.
 5. Pentru probele de înțelegere a discursului oral și conversație se vor folosi camera, microfonul, boxele/căștile.
 6. Netrimiterea rezultatelor în timpul alocat fiecărei probe atrage cu sine anularea examenului și pierderea probelor.

Orele de intrare în proba orală sunt orientative. Candidaților li se recomandă să își aștepte intrarea pe platformă cu aproximativ 15 minute înaintea intervalului programat.

Vă rugăm să vă pregătiți începînd cu ora 9.50 (ora României) de începerea examinării și să așteptați acceptul pe platformă.

Atenție!

Orele programărilor sunt orele României! (GMT+2:00)

Neprezentarea la examen nu duce la returnarea taxei.

Certificatele vor fi eliberate la sediul Institutului Limbii Române, direct candidaților admiși sau persoanelor împuternicite de aceștia prin procură notarială. Institutul Limbii Române va transmite, la cerere, certificatele în format electronic, la adresele electronice ale candidaților admiși.

Anunț! Sesiune de atestare a competențelor de limbă română – examen on-line

• Perioada de înscriere: 29 octombrie – 19 noiembrie 2021
• Documente necesare înscrierii:
1. Cerere completată: descarcă cerere
ATENȚIE! Vă rugăm să bifați căsuțele corespunzătoare nivelului de cunoaștere a limbii române pentru care solicitați atestare. Nivelurile sunt conforme cu Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi al Coniliului Europei. Atragem atenția că examinarea se va desfășura exclusiv pentru nivelul solicitat.
2. Declarație GDPR: descarcă
3. Date personale: descarcă
4. Dovada plății taxei (250 RON, care se va depune în contul RO94 RZBR 0000 0600 1830 4153, Banca: RAIFFEISEN BANK, Agenția Chibrit, Bucureşti, România, SWIFT: RZBRROBU, beneficiar Institututul Limbii Române, CUI 11961471).
ATENȚIE! Neprezentarea la examen nu permite returnarea taxei.
5. Copie scanată a actului de identitate.

Documentele se vor transmite pe adresa de e-mail atestate@ilr.ro.

• Data desfășurării: 23 – 25 noiembrie 2021
• Orarul probelor: comprehensiune de lectură și competență gramaticală, elaborarea unui text pe o temă dată și înțelegere și exprimare orală), precum și rezultatele examinării vor fi publicate pe site, secțiunea atestate/sesiuni atestare.
• Eliberarea certificatelor se va face la sediul Institutului Limbii Române, direct candidaților admiși sau persoanelor împuternicite de aceștia prin procură notarială specială. Institutul Limbii Rămâne va transmite, la cerere, certificatele în format electronic, la adresele electronice ale candidaților admiși.

Cerințe și proceduri aferente examinării on-line:
Candidații trebuie să aibă un computer dotat cu camera web și microfon, boxe/căști, o conexiune bună la internet și aplicația audio-video Zoom instalată. Totodată, pentru a putea utiliza diacriticele românești, obligatorii pentru examenul on-line, este nevoie de instalarea unei tastaturi pentru limba română.
Pentru conectarea la examen pe aplicația Zoom, candidații vor primi datele de logare prin e-mail, cu o zi înaintea probei/probelor.
Institutul Limbii Române se exonerează de orice dificultăți tehnice specifice comunicării on-line, întâmpinate de către candidați pe parcursul procesului de atestare. Răspunderea pentru mijloacele și dotările tehnice proprii ale candidatilor le aparține în exclusivitate acestora.
Înscrierea la sesiunea de examinare a competențelor de limbă română constituie acordul privind condițiile de participare, inclusiv înregistrarea, prelucrarea și arhivarea probelor și a datelor transmise folosind platformele informatice sau orice alte mijloace de comunicare.
Pentru orice informații suplimentare privind procesul de atestare a competețelor de limbă română, vă rugăm să utilizați adresa de e-mail atestate@ilr.ro sau numărul de telefon: +40 749 216 717.

Institutul Limbii Române scoate la concurs următoarele posturi de lector de limba română din statul de funcții al lectorilor I.L.R.:

 • Universitatea din Geneva, Confederația Elveţiană, poziția 2
 • Universitatea din Udine, Republica Italiană, poziția 34
 • Universitatea din Karaganda, Republica Kazahstan, poziția 35
 • Universitatea de Stat din Comrat, Republica Moldova, poziția 38
 • Universitatea Jagellonă din Cracovia, Republica Polonă, poziția 39
 • Universitatea de Stat din Arizona, Statele Unite ale Americii, poziția 52

Perioada: determinată, de 12 luni de la data începerii activității la post în anul universitar 2021/2022, cu posibilitatea prelungirii contractului, anual, până la maximum 36 de luni.

Pentru mai multe informații:  descărcă document