Concurs

Anunț LCCR

Concursul privind selectia personalului care va preda cursul LCCR in unitati de invatamant din U.E. in anul scolar 2019-2020  se va desfasura astfel:

 • Spania, 28 -30.08.2019
 • Italia, 07 -09.09.2019
 • Belgia, 28 -30.08.2019
 • Marea Britanie – in curs de stabilire
 • Irlanda – in curs de stabilire

Calendarul concursului de selecție și repartizare a personalului care va preda cursul LCCR în anul școlar 2019-2020

Selecția și repartizarea personalului care solicită continuitate

(care a predat în anul școlar precedent)

Belgia, Italia, Irlanda, Marea Britanie, Portugalia, Spania

Activitatea Data – perioada Observații
Depunerea dosarelor 27-31.05.2019

(data limită de depunere/data poștei este 31.05.2019)

Institutul Limbii Române, București, Str. Caransebeș, nr. 1, sector 1, 012271
Afișarea rezultatelor evaluării 18.06.2019 www.ilr.ro
Depunerea contestațiilor depuse în urma evaluării dosarelor 19.06.2019, ora 1400 Se depun electronic, pe adresele de corespondență cu ILR
Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale 19.06.2019, ora 1630 www.ilr.ro
Afișarea ofertei educaționale pentru anul școlar 2019-2020 28.06.2019 www.ilr.ro
Trimiterea cererilor de repartizare pentru unitățile școlare în care au predat în anul școlar precedent (C1) 01-02.07.2019 Cererile se trimit electronic, pe adresele de corespondență cu ILR
Repartizarea și afișarea rezultatelor repartizării conform C1 03.07.2019 Repartizarea se face electronic, conform procedurii anexate iar rezultatele repartizării se afișează pe www.ilr.ro
Trimiterea cererilor de repartizare pentru unitățile școlare noi (C2) 04.07.2019 Cererile se trimit electronic, pe adresele de corespondență cu ILR
Repartizarea și afișarea rezultatelor repartizării conform C2  

05.07.2019

 

Repartizarea se face electronic, conform procedurii anexate iar rezultatele repartizării se afișează pe www.ilr.ro
Schimburi de școli între persoanele declarate admise 08.07.2019 Conform procedurii
Depunerea contestațiilor 08.07.2019 Pe adresele de corespondență cu ILR
Afișarea rezultatelor contestațiilor 09.07.2019 www.ilr.ro
Afișarea rezultatelor finale 09.07.2019 www.ilr.ro

 

   Selecția și repartizarea altor persoane în vederea ocupării grupelor rămase vacante  –Belgia, Italia,  Irlanda, Marea Britanie, Portugalia, Spania

Activitatea Data – perioada Loc de desfășurare
Afișarea ofertei educaționale pentru anul școlar 2019-2020 28.06.2019 www.ilr.ro
Afișarea ofertei educaționale cu unitățile școlare rămase libere după repartizarea prin continuitate 09.07.2019 www.ilr.ro
Depunerea dosarelor de concurs 09 – 12.07.2019 Dosarele se depun personal sau se trimit prin poștă la Institutul Limbii Române, București, str. Caransebeș nr.1, sector 1, cod poștal 012271.
Afișarea rezultatelor evaluării dosarelor 23.07.2019 www.ilr.ro
Depunere contestații 24.07.2019 Contestațiile se depun în scris, pe mail-ul office@ilr.ro sau prin fax, la nr. 0213110632.
Comunicarea rezultatelor în urma contestațiilor și afișarea rezultatelor finale 25.07.2019 www.ilr.ro
Selecția prin concurs a candidaților declarați admiși în urma evaluării dosarelor Conform calendarului care va fi afișat ulterior, pentru fiecare țară în parte www.ilr.ro

Anunț privind etapa de evaluare anuală a personalului implicat în predarea cursului LCCR pentru anul școlar 2018-2019 și depunerea dosarelor de continuitate

În baza:

 • H.G. nr 454/2008 pentru aprobarea Proiectului Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului privind predarea cursului de Limbă, Cultură și Civilizație Românească în unități de învățământ din state membre ale Uniunii Europene
 • Metodologiei proiectului Ministerului Educației Naționale privind predarea cursului de Limbă, Cultură și Civilizație Românească în unități de învățământ din state membre ale Uniunii Europene, aprobată prin OMEN nr. 3823/2013 și publicată în Monitorul Oficial nr. 344 din 12 iunie 2013
 1. Evaluarea anuală a personalului implicat în proiectul LCCR în anul școlar 2018-2019

Dosarele de evaluare se trimit / depun la sediul Institutului Limbii Române: Str. Caransebeș nr. 1, et. 7, sector 1, București până la data de 31 mai 2019 (data poștei).

Dosarul de evaluare trebuie să conțină următoarele documente obligatorii:

 1. Fișa de autoevaluare a personalului didactic, semnată și datată: descarcă docx.
 2. Fișa de evaluare din partea conducerii fiecărei unități de învățământ: descarcă docx.
 3. Rapoartele lunare în original pentru anul școlar 2018-2019.
 4. Raportul anual de activitate, tehnoredactat  pe maxim 3 pagini, urmărind itemii din fișa postului și din fișa de autoevaluare.
 5. Raport privind activitățile extracurs. Pentru fiecare activitate menționată se vor anexa documente justificative (fotografii, adeverințe, certificate etc.): descarcă docx.
 6. Raportul privind dezvoltarea profesională, la care se vor anexa documente justificative (adeverințe, certificate, diplome etc.): descarcă docx.

*Dosarele incomplete sau trimise în afara termenului nu vor fi evaluate.

 1. Dosarele de continuitate

Dosarele de continuitate se trimit / depun la sediul Institutului Limbii Române: Str. Caransebeș nr. 1, et. 7, sector 1, București până la data de 31 mai 2019 (data poștei).

Dosarul de continuitate trebuie să conțină obligatoriu următoarele documente:

 • opis;
 • curriculum vitae actualizat;
 • certificat medical cu menţiunea „apt de muncă”, în original;
 • cazier judiciar în original sau dovada solicitării acestuia sau declarație pe propria răspundere, până la eliberarea cazierului;
 • cazierul privind delictele sexuale, în original (valabil doar pentru Spania) sau dovada solicitării acestuia sau declarație pe propria răspundere, până la eliberarea cazierului;
 • cererea-tip de continuare a activităţii, în original;
 • cartea de rezidenţă sau permisul de şedere în ţara pentru care aplică, având valabilitate până la sfârşitul anului şcolar pentru care se aplică, în copie.

*Dosarele incomplete sau trimise în afara termenului nu vor fi evaluate.

*Dosarele de continuitate depuse vor fi analizate, numai dacă este îndeplinită condiția obținerii, la evaluarea anuală, a calificativului necesar, conform Metodologiei.

 

     Director general,

            Daiana Theodora Cuibus