Anunțuri

ANUNȚ ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR DIN IRLANDA

ANUNȚ
ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR DIN MAREA BRITANIE
PROBELE DE CONCURS DIN ZILELE DE 25 ȘI 26 AUGUST 2017 SE SUSȚIN LA ORA 10.00, LA SEDIUL IAMBASADEI ROMÂNIEI LA DUBLIN DIN 26 WATERLOO ROAD, BALLSBRIDGE, DUBLIN.
EVENTUALELE CONTESTAȚII LA PROBA SCRISĂ SE DEPUN, ÎN TERMENUL LEGAL, LA SEDIUL AMBASADEI.

Proiectul LCCR 2017-2018, oferta școlară și calendarul concursului de selecție și repartizarea personalului care va preda cursul LCCR – Belgia, Irlanda, Italia, Marea Britanie, Portugalia și Spania

Proiectul LCCR – Oferta școlară pentru anul școlar 2017-2018

Ofertă școlară Belgia

Oferta Irlanda

Ofertă școlară Italia

Ofertă școlară Marea Britanie

Ofertă școlară Portugalia

Ofertă școlară Spania

Calendarul concursului de selecție și repartizarea personalului care va preda cursul LCCR în anul școlar 2017-2018

Calendar Belgia

Calendar Irlanda

Calendar Italia

Calendar Marea Britanie

Calendar Portugalia

Calendar Spania

Procedura privind repartizarea prin continuitate a personaluli LCCR în anul școlar 2017 – 2018

 

 

Notă

În situația în care, în urma repartizării prin continuitate (pct.1 din Calendar) se ocupă toate școlile/grupele propuse, cea de-a doua etapă (pct.2 din Calendar) nu se mai organizează.