All posts by admin

❗Anunț important! Examen de atestare a competențelor lingvistice Rezultate – sesiunea iulie 2022

Atestatele vor fi eliberate la sediul Institutului Limbii Române, direct candidaților admiși sau persoanelor împuternicite de aceștia prin procură notarială, începând cu data de 14 iulie 2022, între orele 12-14. Candidații sunt rugați să se planifice pentru ridicarea atestatelor cu cel puțin 24 de ore înainte.

Institutul Limbii Române va transmite, la cerere, certificatele în format electronic, la adresele de e-mail ale candidaților admiși.

ANUNȚ IMPORTANT! Calendar L.C.C.R pentru anul școlar 2022 – 2023. Concurs

Calendarul Proiectului Limbă, Cultură și Civilizație Românească (L.C.C.R.)
– selecția pe bază de concurs – an școlar 2022/2023 –

Activitatea Data / perioada Documente necesare Observații
Afișarea ofertei educaționale 27 iunie 2022 www.ilr.ro
Afișarea ofertei educaționale cu unitățile școlare vacante după etapa de repartizare prin continuitate 11 iulie 2022 www.ilr.ro
Transmiterea dosarelor de înscriere la concurs
(electronic și prin poștă)
11-20 iulie 2022 Conform O.M.E.N. 3823/2013
(Cap. III, Art. 14)
(descarcă)
Electronic la adresa de e-mail office@ilr.ro și, în format letric, la sediul I.L.R. (personal sau prin poștă) – Str. Caransebeș, nr. 1, sector 1, CP 012271
Afișarea rezultatelor la evaluarea dosarelor 21 iulie 2022 www.ilr.ro
Depunerea contestațiilor la evaluarea dosarelor 21-22 iulie 2022
(până la ora 14.30)
Electronic, pe adresa de e-mail
office@ilr.ro
Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale la evaluarea dosarelor 25 iulie 2022 www.ilr.ro
Selecția prin concurs a candidaților promovați în urma evaluării dosarelor Conform calendarului afișat ulterior pe site, pentru fiecare țară Proba scrisă, interviul și repartizarea grupelor vor avea loc la sediile Ambasadelor României

 

Unități școlare vacante: ITALIA

ATENȚIE!

Având în vedere obligația legală a încadrării în bugetul anual alocat, în etapa C2 au putut fi, deocamdată, solicitate, respectiv repartizate exclusiv unitățile școlare în care exista continuitate la grupe din anul școlar 2021/2022.

În măsura în care alocările bugetare o vor permite ulterior, școlile/grupele vacante vor fi anunțate pentru o nouă etapă (C2) de repartizare prin continuitate, iar, ulterior, cele nesolicitate/nerepartizate pe baza continuității, vor fi publicate în vederea ocupării prin concurs.

Vor fi făcute publice, în acest caz, și noile calendare de activități (C2, respectiv etapele de selecție).

Unități școlare vacante: SPANIA

ATENȚIE!

Având în vedere obligația legală a încadrării în bugetul anual alocat, în etapa C2 au putut fi, deocamdată, solicitate, respectiv repartizate exclusiv unitățile școlare în care exista continuitate la grupe din anul școlar 2021/2022.

În măsura în care alocările bugetare o vor permite ulterior, școlile/grupele vacante vor fi anunțate pentru o nouă etapă (C2) de repartizare prin continuitate, iar, ulterior, cele nesolicitate/nerepartizate pe baza continuității, vor fi publicate în vederea ocupării prin concurs.

Vor fi făcute publice, în acest caz, și noile calendare de activități (C2, respectiv etapele de selecție).