All posts by admin

Anunț important!! Sesiune de atestare a competențelor de limbă română. Examen on-line 8 iulie 2022

 

Examenul de atestare a competențelor lingvistice de limbă română a candidaților înscriși în sesiunea 6-8 iulie 2022 va avea loc în data de 8 iulie 2022, începând cu ora 9.30 (ora României,  GMT+2:00)!

Programările probelor scrise și orale le găsiți aici

Readucem în atenția dumneavoastră cerințele și procedurile aferente examinării on-line:

 1. Trebuie să aveți un computer dotat cu camera web și microfon, boxe/căști, o conexiune bună la internet și aplicația audio-video Zoom instalată.
 2. Pentru conectarea la examen pe aplicația Zoom, utilizați coordonatele transmise pe e-mail.
 1. Camera și microfonul vor rămâne deschise pe perioada întregului examen.
 1. Pentru proba scrisă, candidații vor completa răspunsurile pe foi de hârtie, iar rezolvarea în acest mod a subiectelor va fi transmisă (poză sau scan) pe adresa de e-mail atestate@ilr.ro, în termen de maximum 5 minute de la încheierea probelor scrise. Fiecare candidat va aștepta confirmarea primirii e-mailului cu rezolvarea subiectelor.

De reținut!! Nu folosiți căștile pe parcursul probelor scrise!

 1. Netrimiterea rezultatelor în timpul alocat fiecărei probe atrage cu sine anularea examenului și pierderea probelor.
 2. Pentru probele de înțelegere a discursului oral și conversație se vor folosi camera, microfonul, boxele/căștile.
 3. Orele de intrare în proba orală sunt orientative. Candidaților li se recomandă să își aștepte intrarea pe platformă cu aproximativ 15 minute înaintea intervalului programat.

Responsabilitatea conexiunii la internet, atât pentru participarea la probe, cât și pentru transmiterea la timp a documentelor de examen solicitate revine exclusiv candidaților!

Intrarea pe platformă la examen cu întârziere, eventualele întreruperi ale prezenței la probe și/sau netrimiterea rezultatelor în timpul alocat fiecărei probe atrag/atrage cu sine anularea examenului și pierderea probelor.

Anunț important! Sesiune de atestare a competențelor de limbă română. Examen on-line 6/8 iulie 2022

 • Perioada de înscriere: 13-30 iunie 2022
 • Documente necesare înscrierii:
 1. Cerere completată: descarcă cerere pdf / doc

ATENȚIE! Vă rugăm să bifați căsuțele corespunzătoare nivelului de cunoaștere a limbii române pentru care solicitați atestare. Nivelurile sunt conforme cu Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi al Coniliului Europei. Atragem atenția că examinarea se va desfășura exclusiv pentru nivelul solicitat. 

 1. Declarație GDPR: descarcă declarație pdf / doc
 2. Date personale: descarcă pdf / doc
 3. Dovada plății taxei (250 RON, care se va depune în contul RO94 RZBR 0000 0600 1830 4153,

Banca: RAIFFEISEN BANK, Agenția Chibrit, Bucureşti, România, SWIFT: RZBRROBU, beneficiar Institututul Limbii Române, CUI 11961471).

ATENȚIE! Neprezentarea la examen nu permite returnarea taxei.

 1. Copie scanată a actului de identitate.

Documentele se vor transmite pe adresa de e-mail atestate@ilr.ro.

 • Orarul probelor: comprehensiune de lectură și competență gramaticală, elaborarea unui text pe o temă dată și înțelegere și exprimare orală), precum și rezultatele examinării vor fi publicate pe site, secțiunea atestate/sesiuni atestare.
 • Eliberarea certificatelor se va face la sediul Institutului Limbii Române, direct candidaților admiși sau persoanelor împuternicite de aceștia prin procură notarială specială. Institutul Limbii Rămâne va transmite, la cerere, certificatele în format electronic, la adresele de e-mail ale candidaților admiși.

Cerințe și proceduri aferente examinării on-line:

Candidații trebuie să aibă un computer dotat cu camera web și microfon, boxe/căști, o conexiune bună la internet și aplicația audio-video Zoom instalată. Totodată, pentru a putea utiliza diacriticele românești, obligatorii pentru examenul on-line, este nevoie de instalarea unei tastaturi pentru limba română.

Pentru conectarea la examen pe aplicația Zoom, candidații vor primi datele de logare prin e-mail, cu o zi înaintea probei/probelor.

Institutul Limbii Române se exonerează de orice dificultăți tehnice specifice comunicării on-line, întâmpinate de către candidați pe parcursul procesului de atestare. Răspunderea pentru mijloacele și dotările tehnice proprii ale candidatilor le aparține în exclusivitate acestora.

Înscrierea la sesiunea de examinare a competențelor de limbă română constituie acordul privind condițiile de participare, inclusiv înregistrarea, prelucrarea și arhivarea probelor și a datelor transmise folosind platformele informatice sau orice alte mijloace de comunicare.

Pentru orice informații suplimentare privind procesul de atestare a competețelor de limbă română, vă rugăm să utilizați adresa de e-mail atestate@ilr.ro sau numărul de telefon:  +40 749 216 717.

 

ANUNȚ IMPORTANT! Examen de atestare a competențelor lingvistice de limbă română -12/13 mai 2022 –

Examenul de atestare a competențelor lingvistice de limbă română a candidaților înscriși în sesiunea mai 2022 va avea loc în datele de 12 și 13 mai 2022, începând cu ora 9.00, după următorul program, valabil în ambele zile:

09.00 – 09.45 – Proba de comprehesiune de lectură și competență gramaticală

10.00 – 11.00 – Proba de elaborare a unui text pe o temă dată

11.30 – 19.30 – Proba orală, conform programărilor.

Candidații se regăsesc în planificare după codul de candidat transmis fiecăruia, iar coordonatele accesului pe platformă vor parveni candidaților prin e-mail.Atenție!!!

Ora de începere a probelor este ora României! (GMT+2:00)

Orele de intrare în proba orală sunt orientative. Candidaților li se recomandă să își aștepte intrarea pe platformă cu aproximativ 15 minute înaintea intervalului programat.

Readucem în atenția dumneavoastră cerințele și procedurile aferente examinării:

Trebuie să aveți un computer dotat cu camera web și microfon, boxe/căști, o conexiune bună la internet și aplicația Zoom instalată.
Camera și microfonul vor rămâne deschise pe perioada întregului examen.
Pentru proba scrisă, candidații vor completa răspunsurile pe foi de hârtie, iar rezolvarea în acest mod a subiectelor va fi transmisă (poză sau scan) pe adresa de e-mail atestate@ilr.ro, în termen de maximum 5 minute de la încheierea probelor scrise. Fiecare candidat va primi confirmarea transmiterii e-mailului cu rezolvarea subiectelor.
Pentru probele de înțelegere a discursului oral și conversație se vor folosi camera, microfonul, boxele/căștile.

Responsabilitatea conexiunii la internet, atât pentru participarea la probe, cât și pentru transmiterea la timp a documentelor de examen solicitate revine exclusiv candidaților!

Intrarea pe platformă la examen cu întârziere, eventualele întreruperi ale prezenței la probe și/sau netrimiterea rezultatelor în timpul alocat fiecărei probe atrag/atrage cu sine anularea examenului și pierderea probelor.