Diverse

ORDIN – privind aprobarea Consiliului de coordonare a activității Institutului Limbii Române

În baza prevederilor aet.4 din H.G. nr.34/1999 privind înființarea Institutului Limbii Române, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere adresele de raspuns la cererea nr. 59 din 11.01.2018 a Institutului Limbii Române, privind propuneri de membri în Consiliul de coordonare a activității și în temeiul H.G. nr.26/2017 privind organizarea și funționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificarile ulterioare

Ministrul Educației Naționale emite prezentul ordin

Institutul Limbii Române anunță, cu nespus regret, încetarea din viață a doamnei Heide-Ingrid Flagner, lector de limba română în Universitatea din Leipzig, Republica Federală Germania și lector universitar dr. al Universității din București.

Activitatea sa de lector de limba română, competentă şi profesională, implicarea de excepție în organizarea, conceperea şi desfăşurarea unor manifestări științifice internaționale ca și participarea în numeroase proiecte de cercetare au avut un rol hotărâtor în promovarea limbii, literaturii, culturii și civilizației românești în mediul academic german și nu numai.

Dumnezeu să o odihnească!

ANUNȚ – ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR DIN ITALIA

ANUNȚ
ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR DIN ITALIA

PROBELE DE CONCURS DIN ZILELE DE 12 ȘI 13 SEPTEMBRIE 2017 SE SUSȚIN LA ORA 9.30, LA SEDIUL AMBASADEI ROMÂNIEI LA ROMA DIN VIA  NICOLO TARTAGLIA, 36, 00197 , ROMA
EVENTUALELE CONTESTAȚII LA PROBA SCRISĂ SE DEPUN, ÎN TERMENUL LEGAL, LA SEDIUL AMBASADEI.
SEDINȚA TEHNICĂ VA AVEA LOC 14 SEPTEMBRIE A.C., ORA 09.30, LA SEDIUL ACADEMIEI DI ROMANIA, PIAZZA JOSE DE SAN MARTIN1-00197, ROMA