Uncategorized

Notă referitoare la desfășurarea concursului de director general consilier 1A grad.5

                Subscrisa, Institutul Limbii Române anunță suspendarea desfășurării concursului de director general și reluarea procedurii de organizare și desfășurare în termen de 5 zile lucrătoare în conformitate cu prevederile art.37, 38, 39 din H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

 

Director General
Daiana Theodora Cuibus

Rezultatele evaluării dosarului depus pentru postul de lector de limba română din Universitatea de Stat din Comrat, Republica Moldova

Candidații declarați admiși se vor prezența la proba de interviu, care va avea loc în data de 15.05.2018, ora 11.00, la sediul Institutului Limbii Române din București, str. Caransebeș nr.1, et.7.

Universitatea pentru care aplică Numele şi prenumele candidatului Punctajul obţinut Rezultatul evaluării
Universitatea de Stat din Comrat, Republica Moldova Dimitriu Carmen 47,2 puncte Admis

Rezultatele evaluării dosarelor depuse pentru postul de lector de limba română din Universitatea din Strasbourg- Republica Franceză

 

Numele şi prenumele candidatului Punctajul obţinut Rezultatul evaluării
Căprioară Cosmin 63,00 puncte Admis
Faur Florica 60,00 puncte Admis
Mărcean Nora-Sabina 58,00 puncte Admis
Teletin Andreea 62,25 puncte Admis
Varga Cristina 62,25 puncte Admis

 Candidații declarați admiși se vor prezenta la proba de interviu, care va avea loc în data de 26.07.2017, ora 11.00, la sediul Institutului Limbii Române.

 

Concursul educațional „România, ţara de acasă”

Concursul educațional „România, ţara de acasă” face parte din evenimentele care marchează împlinirea unui deceniu de funcţionare a Proiectului Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unități de învățământ din state membre ale Uniunii Europene, desfăşurat prin Institutul Limbii Române, deschide