ANUNȚ IMPORTANT! Calendar L.C.C.R pentru anul școlar 2022 – 2023. Evaluare și repartizare pe baza continuității

 

Calendarul Proiectului Limbă, Cultură și Civilizație Românească (L.C.C.R.)

= evaluare și repartizare pe baza continuității – an școlar 2022/2023 =

Activitatea Data / perioada Documente necesare Observații
Transmiterea dosarelor pentru evaluarea anuală
(electronic și prin poștă)
10 iunie 2022
(dată limită de transmitere / data poștei)
Fișa de (auto)evaluare (X)
Fisa evaluare directori
Raport dezvoltare profesională
Raport activități extracurs
Rapoarte lunare de activitate*
Portofoliu
*Nu se retrimit, ci vor fi preluate din documentele trimise pe durata anului școlar
e-mail: office@ilr.ro
Institutul Limbii Române, București, Str. Caransebeș, nr. 1, sector 1, CP 012271
Transmiterea dosarelor pentru repartizarea prin continuitate
(electronic și prin poștă)
10 iunie 2022
(dată limită de transmitere / data poștei)
Curriculum Vitae (XXX)
Certificat medical
Cazier judiciar
Cartea de rezidență/ Permis de ședere (copie)
Certificat de competență lingvistică (min. B1)
e-mail: office@ilr.ro
Institutul Limbii Române, București, Str. Caransebeș, nr. 1, sector 1, CP 012271
Comunicarea rezultatelor evaluării 23 iunie 2022   Electronic, pe adresele de e-mail ale colaboratorilor
Depunerea contestațiilor la evaluare 24 iunie 2022
(până la ora 14.30)
  Electronic, pe adresele de corespondență L.C.C.R.
Soluționarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor finale 27 iunie 2022   Electronic, pe adresele de e-mail ale colaboratorilor
Afișarea ofertei educaționale 27 iunie 2022   www.ilr.ro
Trimiterea cererilor de repartizare pentru școlile din anul școlar precedent (C1) 28-29 iunie 2022 Cerere (C1) Electronic, pe adresele de corespondență L.C.C.R.
Repartizarea și afișarea rezultatelor repartizării conform C1 4 iulie 2022 www.ilr.ro
Trimiterea cererilor de repartizare pentru unități școlare noi (C2) 5 iulie 2022 Cerere (C2) Electronic, pe adresele de corespondență L.C.C.R.
Repartizarea și afișarea rezultatelor repartizării conform C2 6 iulie 2022   www.ilr.ro
Afișarea repartizării finale a colaboratorilor pe baza continuității 7 iulie 2022   www.ilr.ro